Mi Mundo Visual –

Mi Mundo Visual és un lloc de trobada dissenyada per ambliops i pensada per a pares, nens i adults que viuen amb l’ambliopia, on podem trobar respostes a preguntes que tots podem tenir respecte al món visual i més concretament, a l’ambliop.

On Començar?

Si acabes d’arribar a la nostra pàgina i no saps per on començar, hem creat La Guia de L’Ull Gandul. La guia perfecta per a ajudar-te a navegar dins del nostre contingut sobre l’ambliopia o l’ull gandul de la forma més eficaç.

Des del procés de detecció de l’ull gandul, el tractament tradicional, la teràpia visual, les noves tecnologies i consells per a pares de nens amb ambliopia.