Targetes Salvavides Per A La Convergència I La Divergència – Teràpia Visual

Compartir ens ajuda a tothom!

Taula de Contingut

Les targetes salvavides s’utilitzen en la teràpia visual per a treballar la convergència i la divergència a l’ambliopia.

En aquest article, al qual volem aprendre sobre les targetes salvavides (igual que en el següent, que tractarà sobre els cercles excèntrics), volem conèixer més sobre com exercitar la convergència i la divergència en la visió i com es treballen les vergències en teràpia visual.

Per a això, veurem:

 • Què són les targetes salvavides i per a què serveixen les targetes salvavides,
 • A més d’aprendre que són les vergències fusionals, siguin vergències fusionals positives o vergències fusionals negatives.
 • Alhora que veurem: Què és una targeta salvavides per a la convergència i una targeta salvavides per a la divergència:
  • Com es treballa amb cadascuna d’elles,
  • Quins són els seus objectius,
  • Les instruccions d’ús,
 • Exercicis per a poder treballar amb les targetes salvavides.
 • I al final de l’article, adjuntem un PDF que hem creat amb unes targetes salvavides en PDF.

¿Què són les targetes salvavides?

La targeta salvavides o coneguda també amb el nom de Hendrickson Lifesaver Card (a l’anglès), es tracta d’una cartilla amb 4 parells de cercles.

On les distàncies entre els parells de cercles, va de menys a més. A mesura que ens desplacem per la targeta salvavides, des de baix cap amunt, augmentant d’aquesta manera la dificultat de l’exercici.

Els cercles de la part esquerra solen ser de color verd, mentre que els cercles de la part dreta, són vermells. Encara que també els podem trobar a l’inrevés.

En cadascun dels cercles, sol aparèixer la frase: ‘ACLAREIXI AQUESTES LLETRES’.

En el parell de cercles inferior, la frase apareix sencera, amb totes les lletres, mentre que a mesura que avancem cap amunt, veiem com algunes de les lletres van desapareixent, sempre diferents a cada parella del parell.

Targetes Salvavides - mimundovisual.com

Per exemple seguint la imatge superior, en el segon parell de cercles de targeta salvavides començant per baix trobem que:

 • El cercle dret de color vermell tenim incompleta la frase de la següent forma: ACLARE EST S LETR S.
 • Mentre que en el cercle esquerre de color verd apareix la frase incompleta així: ACLARE E TAS ETRAS.

D’aquesta manera, en fusionar tots dos ulls podrem obtenir la frase sencera amb totes les seves lletres. El que ens servirà de control acomodatiu.

Si et ve de gust conèixer més sobre l’acomodació, les vergències i les fòries, pots revisar l’article: Convergència i Divergència.

Existeix una altra versió, en la qual en comptes de cercles, apareixen distribuïts de la mateixa forma, dibuixos com per exemple, d’animals.

Nosaltres tenim una targeta salvavides a casa, on el parell inferior està compost per dos pops un verd i un altre vermell, seguit d’un parell de granotes, un parell de peixos i finalment, en la part superior de la targeta salvavides, tenim un parell de crancs, cadascun d’ells d’un color, un verd i un altre vermell.

Aquesta altra versió de targetes salvavides possiblement és més atractiva per als nens, en tractar-se de dibuixos.

El procediment és el mateix que amb els cercles, amb la diferència que en aquest cas ens trobem amb animals i no tenen una frase dins del dibuix la qual s’ha de completar amb l’ajuda dels dos ulls.

Per a què serveixen les targetes salvavides?

Les targetes salvavides s’utilitzen per a treballar:

 • La fusió creuada en convergència: és a dir, en aconseguir convergir els dos cercles que es troben un al costat de l’altre, quan l’ull dret fixa el cercle esquerre i l’ull esquerre, aconsegueix fixar el cercle dret.
 • La fusió descreuada en divergència: la qual s’aconsegueix en divergir de manera conscient els dos cercles, quan l’ull dret fixa el cercle dret i l’ull esquerre, el cercle esquerre.

Targeta salvavides de Convergència

La targeta salvavides de convergència és una targeta en pvc opaca.

I el seu objectiu és el de la vergència fusional positiva mitjançant l’encreuament dels eixos visuals per davant de la targeta.

Amb aquesta targeta, el que es pretén és millorar l’habilitat de convergir sense esforç, és a dir amb nitidesa i fusionant les dues imatges.

Al principi, en fixar la mirada en la targeta salvavides i amb l’ajuda de la punta d’un llapis o d’un escuradents llarg, veurem 4 cercles, dos verds i dos vermells (això és degut a la diplopia fisiològica, és a dir, els veurem dobles).

I una vegada que som conscients dels 4 cercles (visió simultània), el que intentarem és fusionar els dos cercles centrals un vermell i un verd, en un sol cercle.

Targetes Salvavides - mimundovisual.com

Aquesta serà la imatge fusionada i serà un cercle de color marró o granat, ni verd ni vermell, sinó una barreja de tots dos colors.

Aquesta imatge la veurem surant i més a prop nostre que els altres cercles.

A mesura que anem passant d’un parell de cercles a un altre i fusionant tots dos, la imatge central fusionada, l’apreciarem cada vegada més a prop i amb més estereòpsia.

Què són les vergències fusionals?

Què és la vergència fusional positiva? I Què és la vergència fusional negativa?

Quan parlem de vergències fusionals, ens referim als moviments binoculars dels ulls en direccions oposades.

És a dir, en els quals l’angle d’encreuament dels eixos visuals varia, per a així poder tenir una fusió de les dues imatges monoculars que proporciona cada ull.

Tal com veiem en el següent treball final de grau, hi ha diferents maneres de classificar les vergències, depenent de si ho fem segons l’orientació del moviment ocular o si ho fem segons l’estímul necessari per a activar la vergència.

Segons l'orientació del moviment ocular podem trobar:

 • Vergències horitzontals: convergència i divergència
 • Vergències verticals: infravergencia i supravergencia
 • Ciclovergències: inciclovergencia i exciclovergencia

Segons l'estímul perquè s'activi la vergència:

 • Vergència tònica
 • Vergència proximal
 • Vergència acomodativa
 • Vergència fusional

On amb la vergència fusional positiva o convergència, els ulls es mouen cap a dintre i la vergència fusional negativa o divergència, els ulls es mouen cap a fora.

Y en aquesta ocasió, no entrarem detalladament a estudiar, cap altra vergència, ja que no correspon amb el tema central que ens interessa en aquest moment…

Exercicis amb la targeta salvavides de convergència

Exercici 1: Convergència

 • Sostenim la targeta salvavides a 40 cm i amb l’ajuda d’un punter, fixarem la nostra vista entre l’última línia de cercles (parell inferior), sentint com els nostres ulls es creuen i percebem la sensació de profunditat, de fusió i de nitidesa.
 • Acostem la targeta salvavides el màxim que puguem al nostre nas sense deixar de percebre la fusió i a poc a poc, anirem separant-la del nostre nas, fins a poder fusionar amb nitidesa.

Exercici 2: Convergència

 • Quan puguem realitzar el primer exercici sense complicacions i sense l’ajuda del punter. Farem ‘salts’ d’una línia de parell de cercles a una altra de manera aleatòria, el més ràpid que ens sigui possible.
 • Apartem per uns instants la mirada de la targeta salvavides, fixem la vista lluny i repetim l’exercici.

Targeta salvavides de Divergència

La targeta salvavides de divergència és una targeta en pvc transparent i el seu objectiu és el de vergència fusional negativa mitjançant l’encreuament dels eixos visuals per darrere de la targeta.

Igual que amb la targeta salvavides de convergència, amb la targeta translúcida de divergència el procediment és el mateix.

La targeta té dues sèries de cercles els de la part esquerra solen ser de color verd i la sèrie de cercles de la part dreta, vermells. Encara que també podem trobar versions, en què els colors estan a la inversa.

La distància s’incrementa entre els dos parells de cercles a mesura que pugem les línies de cercles a través de la targeta.

On el parell de cercles inferior, és el que té una menor distància entre tots dos i el parell superior, una distància superior que en qualsevol altre, la qual cosa farà que la dificultat per a fusionar sigui més gran.

Què es treballa amb la targeta salvavides de divergència?

La targeta salvavides de divergència ajuda a millorar:

 • El control de la visió simultània,
 • la fusió voluntària en espai obert,
 • el control dels eixos visuals,
 • l’acomodació,
 • i la vergència fusional negativa.

De la mateixa forma que amb la targeta salvavides de convergència, per a ajudar-nos a fixar la fusió podem utilitzar un llapis o un escuradents llarg.

Però en aquest cas, el situarem darrere de la targeta en comptes de col·locar-lo davant, entre nosaltres i la targeta.

En col·locar la punta darrere de la cartilla, hem de ser capaços de veure 4 cercles (visió simultània). I una vegada tinguem els 4 cercles, haurem de fusionar els dos cercles centrals, un verd i l’altre vermell.

Exercicis amb la targeta salvavides de divergència

 • Utilitzarem una targeta transparent i el punter el situarem darrere de la targeta salvavides.
 • Anirem canviant la distància a la qual col·loquem la targeta amb l’objectiu de poder divergir, si això ens resulta difícil podem disminuir la distància entre la targeta i els nostres ulls, mentre allunyem el punter.
 • Realitzarem els dos mateixos exercicis que en convergència, amb aquestes dues diferències que acabem d’assenyalar.

Objectiu de les targetes salvavides

L’objectiu dels exercicis amb les targetes salvavides és la de millorar o mantenir la capacitat que té el cervell per a poder fusionar dues imatges (cadascuna d’elles proporcionada per un ull).

Targetes Salvavides - MiMundoVisual.com

Instruccions d'ús de la targeta salvavides

 • Sostenim la targeta opaca a uns 40 cm dels nostres ulls.
 • Agafem un llapis o un escuradents llarg i el situem davant de la targeta salvavides entre els dos cercles que apareixen en la part inferior de la targeta.
 • Fixem la mirada en la punta del llapis o de l’escuradents i la mantenim fixa en aquest punt.
 • Quan anem acostant el llapis o l’escuradents al nostre nas, els dos cercles inferiors s’aniran separant i veurem 4 cercles.
 • I posteriorment, un tercer cercle entre els dos primers. Si no podem veure el cercle central, acostarem més el llapis o escuradents al nostre nas.
 • Aquest tercer cercle que se’ns apareix és d’un color marró o granat, una mescla dels dos colors anteriors, no és ni verd ni vermell i apareix surant davant nostre. Si no aconseguim veure-ho d’aquest color, intentarem parpellejar i mourem lleugerament el cap.
 • La petita frase ‘ACLAREIXI AQUESTES LLETRES’ se’ns ha d’aparèixer sencera amb totes les lletres.
 • En moure el cap a un cantó i a l’altre, i cap amunt i a baix, la imatge central ha de seguir present i amb totes les lletres.
 • Quan puguem mantenir el cercle central amb els dos primers cercles inferiors, l’intentarem fer amb la resta de cercles superiors, pujant cada vegada una línia cap amunt de la targeta.
 • Quan puguem fer l’exercici fàcilment, intentarem fer-lo sense l’ajuda del punter.
 • L’objectiu d’aquesta targeta salvavides és la de treballar la convergència.

No oblidis sol·licitar al teu especialista de la visió de confiança que revisi i supervisi aquest material i et faciliti els indicacions que consideri més oportunes per al seu ús adaptat a les teves necessitats o a les de la teva família.

Targeta Salvavides PDF

A continuació, et presentem les nostres targetes salvavides en un PDF dissenyades per a treballar la convergència.

Hem elaborat una sèrie de targetes una mica diferents i en diferents colors a les habituals, en algunes ocasions.

D’aquesta manera, podem tenir més varietat a l’hora de practicar aquests exercicis visuals a casa i mantenir la motivació a l’hora de fer-los.

Esperem que les gaudeixis i puguis compartir-les amb la teva família i amics!