Laberints: Exercicis Visuals Per Treballar A Teràpia Visual

Compartir ens ajuda a tothom!

Taula de Contingut

De quina manera els laberints poden utilitzar-se com a exercicis visuals per treballar en teràpia visual?

Quins beneficis tenen els laberints? Per què són bons exercicis visuals i com aplicar-los a la nostra rutina per tractar l’ambliopia?

Si no som els únics a plantejar-nos aquestes qüestions i tantes altres, segueix llegint…

Perquè avui aprendrem 14 beneficis de fer laberints i no només en l’àmbit visual.

Veurem com treballar-los per incloure’ls a la teràpia visual i també, a l’ambliopia.

I al final d’aquest article, hem elaborat dos PDFs amb un total 100 laberints, amb diferents nivells de dificultat separats en: laberints fàcils i laberints difícils.

A més, hem inclòs un enllaç per conèixer pas a pas com editar els nostres laberints en PDF per realitzar-los en línia.

Què ens aporten els laberints?

Els laberints són un dels passatemps favorits dels nens i tot i que ens puguin semblar un joc senzill i simple, també són uns bons exercicis visuals per treballar entre d’altres, l’ambliopia.

La realitat és que, els laberints ens aporten molts beneficis i no només per al desenvolupament visual.

És una activitat que requereix moltes competències com: atenció, exactitud, observació, paciència, autocrítica o la perseverança.

Els laberints són trencaclosques mentals on el nostre objectiu és trobar la sortida, després d’anar esbrinant al llarg del camí, quina és la direcció correcta a seguir.

Cada laberint ha d’estar adaptat a les capacitats i a l’edat de la persona, ja que si el nivell és massa elevat o massa senzill, pot avorrir-nos o frustrar-nos i acabem deixant-ho sense acabar.

14 beneficis de fer laberints

Quins són els beneficis de fer laberints?

Fer laberints té molts beneficis, vols conèixer quins són?

A continuació et presentem 14 dels beneficis més significatius de fer laberints:

1. La percepció visual i l'Observació

Per poder ser capaços de resoldre un laberint, la percepció visual és un dels elements imprescindibles.

Necessitem visualitzar cada detall del recorregut i alternar la visió focalitzada en un element i la visió del conjunt.

A més, exercitem l’atenció visual i practiquem la coordinació viso-espacial, la coordinació oculomotora, el seguiment visual i la memòria visual.

2. Capacitat d'atenció

L’atenció de l’ésser humà és limitada i de vegades costa de mantenir l’atenció en una mateixa activitat.

En treballar amb laberints, es potencia la capacitat d’atenció, ja que no només aconsegueix captar l’atenció de la persona que ho realitza, sinó que a més, requereix la seva paciència.

3. Capacitat de concentració

La capacitat de concentració implica mantenir l’atenció, la qual s’aconsegueix mitjançant la motivació.

I aquesta motivació es basa de manera indirecta en la concentració per poder trobar la sortida del laberint.

4. Capacitat matemàtica

En realitzar laberints, s’entrenen capacitats i habilitats que, posteriorment, ens ajudaran a l’hora de resoldre problemes matemàtics o practicar algun esport.

5. Resolució de problemes

Durant el camí del laberint, ens trobem en un constant procés de presa de decisions per poder arribar a la sortida.

Pel que en fer el laberint estarem treballant les habilitats de funcionament executiu, el qual inclou entre d’altres, l’organització, la planificació, l’estratègia, l’atenció sostinguda, la gestió del temps, la memorització de detalls, etc.

A més, ens ajudarà a enfrontar-nos als desafiaments que se’ns presenten al camí.

6. Orientació espacial i les relacions espacials

Els laberints afavoreixen l’estimulació de l’orientació espacial perquè hem d’anar utilitzant les diferents direccions per poder anar d’una posició a una altra a través del camí correcte.

7. Capacitat de planificació, anticipació i pensament lògic

Pensar de forma lògica, planificar i anticipar quins seran els nostres propers passos per aconseguir el nostre objectiu d’arribar al final del camí.

8. Capacitat motora (psicomotricitat fina)

És un excel·lent exercici per treballar les habilitats motores fines en haver de seguir amb el llapis o amb el dit el recorregut pel laberint.

Per això, hem de coordinar petits moviments precisos, tant dels ulls com de les mans, és a dir la coordinació oculomanual.

9. Eina de diagnòstic per avaluar els processos d'Aprenentatge

Per conèixer quina és l’evolució del nen en el seu aprenentatge, en poder anar observant la capacitat de presa de decisions, execució, percepció espacial, rapidesa d’aprenentatge, etc.

10. Fomenta la persistència

Ja que no voldrem abandonar el laberint fins a haver arribat a la sortida.

11. Promou l'Enginy

En haver de trobar diferents opcions, solucions per poder arribar al final del camí i exercita d’aquesta manera, la nostra ment.

12. Desenvolupa el pensament abstracte i la intuïció

La intuïció i el pensament abstracte s’estimulen a mesura que fem laberints de manera habitual, gràcies a l’anàlisi continua de resolució de possibles sortides.

I això ens permetrà trobar la sortida cada cop amb més facilitat.

El pensament abstracte es treballa quan cerquem la solució del laberint i aquesta és la clau per al desenvolupament cognitiu, la capacitat d’anàlisi i la creativitat.

13. Capacitat d'Autoavaluació

Un laberint ens permet avaluar-nos a cada pas que fem, ja que en triar un camí erroni, hem d’observar a quin punt ens trobem i ser capaços de retrocedir i trobar un nou camí per poder seguir. Permetent la capacitat de rectificació.

14. Autoconfiança

Els laberints són eines perfectes per crear la confiança en un mateix. 

Comencem per un laberint senzill, el qual podem resoldre fàcilment. I després, anirem incrementant a poc a poc la dificultat, a la vegada que la confiança en nosaltres mateixos anirà augmentant a mesura que resolem els enigmes dels laberints.

Si et ve de gust ampliar informació, et deixem aquests dos interessants articles: ‘Alguns components cognitius a la resolució de la tasca de laberints de l’escala Wisc-R‘ i ‘Un programa informàtic d’habilitats visuoespacials com a recurs educatiu‘.

Els Laberints i La teràpia visual

Per què són bons els laberints com a exercicis visuals per a la teràpia visual?

1. En fer un laberint es fa ús de la integració visual motora, és a dir la coordinació dels moviments de la mà basada en la informació visual rebuda.

Per exemple, en tenir disfuncions visuals com és en el cas de l’ambliopia, les habilitats visuals perceptives i les habilitats motores no es comuniquen de manera eficaç i coordinada.

Per tant, en treballar els laberints com a exercicis visuals a la teràpia visual, estarem exercitant la coordinació entre totes dues habilitats.

2. A més, els laberints requereixen que realitzem un escàner general del laberint per així poder trobar possibles sortides.

D’aquesta manera, estarem fomentant l’atenció visual i la coordinació visuoespacial mitjançant moviments horitzontals i laterals, habilitat que també s’utilitza tant per llegir com per escriure.

3. D’altra banda, desenvolupem les habilitats motores fines, ja que per seguir el camí d’un laberint amb un llapis, calen moviments coordinats i precisos per no tocar les parets i continuar el camí de manera correcta.

Com podem veure, els laberints tenen moltes qualitats per a l’aprenentatge dels infants a qualsevol edat (i també per als adults).

I és que, a més d’entretenir-los, els ajuda amb el desenvolupament cognitiu i les habilitats i les funcions bàsiques.

Els laberints serveixen per treballar l’atenció i la concentració, l’orientació, la memòria visual, la psicomotricitat fina, estimula l’atenció, la planificació i l’anticipació a l’hora de resoldre problemes, ja que es desenvolupen aptituds com l’exactitud, l’observació o la presa de decisions.

L’ambliopia, per la seva banda, presenta diversos desafiaments com són: el control oculomotor, la consciència espacial, l’acomodació o el processament de la informació visual.

Tot i que els laberints poden arribar a ser exercicis visuals aptes per a la teràpia visual gràcies a la seva gran varietat de beneficis, no hem d’oblidar el consell del nostre optometrista o oftalmòleg.

Serà el professional de la visió que ens indicarà si aquests exercicis poden ser beneficiosos per la nostra teràpia o la de la nostra família o són simplement un bon passatemps per a nosaltres.

Per descarregar els laberints fàcils en PDF: Laberints Fàcils PDF

Per descarregar els laberints difícils en PDF: Laberints Difícils PDF

Aquests laberints es poden imprimir, però si ho prefereixes, també es poden fer en línia, sense necessitat d’imprimir-los i gastar paper i tinta.

Per descarregar els laberints i fer-los en línia:                                                       Laberints Online: Com Editar Un PDF Per Fer Laberints Online

Com utilitzar els laberints com a exercicis visuals per treballar l'Ambliopia

Hem elaborat els laberints en 2 PDFs diferents i amb la missió de poder utilitzar-los com exercicis visuals per treballar l’ambliopia. I de quina manera?

Aquests exercicis visuals els podem fer tant amb un pegat o amb un filtre vermell:

Exercicis visuals – Els Laberints amb El pegat

Com funciona?

– El Pegat: Quan parlem del pegat, ens referim al pegat sigui de tela, pirata, adhesiu o de silicona que cobrirà el nostre ull dominant. D’aquesta manera estarem fent treballar a l’ull gandul perquè guanyi força i agudesa visual.

I és que, si fem els laberints amb el pegat posat, estarem treballant l’ull gandul. Això ens ajudarà a enfortir-lo.

Treballem la coordinació oculomotora, en intentar integrar les habilitats visuals i motores en anar resseguint amb el llapis allò que el nostre ull va veient a cada pas del camí.

Laberint amb el pegat – Imprés o en línia?

Pots triar imprimir el PDF de laberints i treballar-ho des de l’imprès. O bé, pots pujar el nostre PDF a un programa en línia el qual permeti l’edició de PDF Online.

Si vols, t’ensenyem com fer-ho a Laberints Online: Com Editar Un PDF Per Fer Laberints Online

Exercicis visuals – Els Laberints amb el filtre vermell

Com funciona?

– El Filtre vermell: Quan parlem de filtre vermell, ens referim al pegat de filtre vermell que s’utilitza en teràpia visual o ulleres anàglifs on una de les seves lents és de color vermell.

L’ull dominant tindrà una lent de color vermell davant i tindrem alguns elements que només podran ser visualitzats per l’ull ambliop.

Els laberints es poden realitzar amb un pegat de filtre vermell o amb les ulleres anàglifs (que ens facilita l’optometrista a la teràpia visual).

Així estaran els dos ulls oberts i treballant de forma conjunta. Només que part de la informació rebuda, vindrà exclusivament de l’ull gandul i l’altre estarà ‘bloquejat’ pel filtre de color vermell.

Què és un filtre vermell i que són unes ulleres anàglifs?

El pegat de filtre vermell és una lent o un filtre que s’utilitza a la teràpia visual per al tractament antisupressió de l’ambliopia per aconseguir la visió binocular.

Les ulleres anàglifs per la seva banda, són unes ulleres on cadascuna de les seves lents és d’un color diferent, una és vermella i l’altra és blava (o verda) per treballar la binocularitat, on cada ull pugui veure dues coses diferents.

Tot i això, per a l’execució dels nostres laberints, només utilitzarem la lent vermella. Per això la lent blava (o verda) no ens aportarà una informació diferent de l’altre ull, sinó que aquest veurà el mateix que l’ull que té davant el filtre vermell i a més, les parts que li queden bloquejades.

El nostre PDF de laberints adaptat per al filtre vermell

Com podràs veure al PDF de laberints, les parets d’alguns dels laberints al PDF estan en un color diferent del negre. Aquest color que hem seleccionat, hauria de ser bloquejat pel filtre vermell.

Encara que nosaltres hem pogut comprovar amb les nostres ulleres anàglifs i amb el nostre pegat de filtre vermell, que no és possible veure amb l’ull que porta el filtre de color vermell, verifica tu també que amb les teves ulleres o filtre passa el mateix.

En cas que el teu filtre vermell no bloquegi aquest color de les parets, no et preocupis, pots igualment utilitzar l’exercici, utilitzant un color de llapis que no es vegi a través del pegat vermell.

Com podem comprovar que el nostre filtre vermell bloqueja el color?

Per poder comprovar que el nostre filtre vermell bloqueja un color determinat, és molt senzill.

L’objectiu és utilitzar un color que en posar el filtre vermell al nostre ull dominant, aquest color no es visualitzi per aquest ull. Però que SI que podrem veure’l a través del nostre ull gandul.

Fem la prova:

  • Triem el laberint de la pàgina 4 les parets del qual NO són negres. O bé, escrivim en un paper amb un llapis de to vermellós, ataronjat o rosat.
  • Ens posem les ulleres anàglifs o el pegat de filtre vermell.
  • Tapem amb el palmell de la nostra mà l’ull que NO té el filtre vermell davant.
  • Resultat: no hauríem de veure les parets del laberint. I el llapis ha de quedar bloquejat pel filtre i, per tant, el traçat no s’hauria de veure al paper.

El Laberint Amb El Filtre Vermell – Imprès o en línia?

Tenim dues opcions per poder fer aquests laberints:

1. Podem imprimir el PDF de laberints per fer els exercicis des de l’imprès.

2. O bé, pujar el nostre PDF de laberints a un programa en línia que permeti l’edició de PDF online.

1. Laberints per imprimir
- Descarregar i imprimir preferentment en color

Si optem per aquesta primera opció, el que necessitem és descarregar el PDF amb els laberints seleccionats.

Sigui el PDF de laberints fàcils o el PDF de laberints difícils, preparar la impressora per imprimir els nostres laberints i triar un bon llapis per completar-los.

- Triar el color del llapis

Pels laberints de color negre:

Necessitarem un color de llapis que quedi bloquejat pel filtre vermell. Sol ser un color vermellós, ataronjat o rosat.

D’aquesta manera podrem veure el camí vermell només amb l’ull ambliop i el laberint complet amb els dos ulls.

Pels laberints en color:

Podem triar entre fer els exercicis visuals amb un llapis de color negre o bé, podem optar per afegir dificultat triant un llapis el color del qual quedi bloquejat pel filtre vermell.

I és que, si triem un color, llapis, retolador o bolígraf vermell (o similar) per resseguir el camí, tindrem un doble repte.

No obstant això, abans de començar amb el recorregut, verificarem també que el llapis seleccionat també quedi bloquejat pel filtre vermell, per assegurar-nos que només l’ull mandrós el pot veure. Ja que no tots els vermells queden bloquejats pel filtre.

2. Laberints en línia

A més, tenim l’opció de no imprimir els laberints i completar-los de forma digital, des de l’ordinador o la tablet.

El fet de realitzar els laberints en línia, a més de ser una forma molt més ecològica i respectuosa amb el medi ambient, és una manera molt atractiva de poder realitzar els laberints.

Segur que als nostres nens (i als no tan petits) els motivarà fer algun laberint des de la pantalla gran i si a més, tenim la sort de tenir una pantalla tàctil, podrem fer-los amb el dit.

Com? És molt senzill, però preferim ensenyar-t’ho pas a pas a Laberints Online: Com Editar Un PDF Per Fer Laberints Online

Esperem que gaudeixis d’aquests laberints, però abans si us plau, consulta amb un professional de la visió si aquests exercicis visuals poden ser aptes per a tu o per a la teva família abans de fer-los.

Laberints Fàcils o Laberints Difícils

I finalment, a continuació et presentem els nostres 2 PDFs amb laberints.  Hem creat dos tipus de laberints (laberints fácils i laberints difícils) per treballar en ambdós casos la visió monocular (amb el pegat) i la visió binocular (amb el filtre vermell).

Aquest primer PDF de laberints és una selecció de 44 laberints que hem elaborat per a principiants, sigui nen o adult.

Trobaràs diverses pàgines on el nivell de dificultat anirà in crescendo.

Revisa quin és el teu nivell o el del teu fill i adapta els laberints a la teva situació actual.

En aquest segon PDF de laberints hem creat 56 laberints que poden realitzar-los tant adults com nens, sempre depenent del nivell de cadascun.

La dificultat d’aquests laberints és superior als anteriors. De la mateixa manera, revisa quin és el teu nivell i ajusta-ho a les teves necessitats i situació actuals.

I ara si, prepara el teu millor llapis i troba la sortida dels nostres laberints!