Per què es produeix la Miopia? 7 Preguntes Sobre Les Causes De La Miopia

Compartir ens ajuda a tothom!

Taula de Contingut

La miopia és un defecte visual i un dels problemes refractius més freqüents. Si tu també tens preguntes sobre les causes de la miopia i per què es produeix, a més de qüestionar-te quines són les causes de la miopia, et demanes com es detecta, què passa si no es tracta, com es corregeix, per què evoluciona i quan s’atura la miopia, segueix llegint aquest article perquè avui donem respostes a aquestes 7 preguntes sobre les causes de la miopia i per què es produeix aquesta anomalia visual.

Però la miopia no només és un problema que causa una visió borrosa, sinó que és una ametropia (un defecte refractiu) que cada vegada està tenint un impacte més gran en la nostra societat actual per la gran quantitat de persones que la pateixen.

La miopia actualment s’ha convertit en un problema comú que afecta gairebé un terç de la població mundial, a causa del ràpid augment de la seva prevalença que la converteix en un important desafiament per a la Salut Pública”, tal com indica Flórez Revelo, VA al seu treball ‘Revisió sistemàtica de la Fisiopatologia de la Miopia Patològica. Importància de la genètica’.

# Pregunta 1: Per què es produeix la miopia?

La miopia es desenvolupa perquè les imatges rebudes per l’ull, en comptes d’enfocar-se a la retina, ho fan davant d’aquesta.

L’ull que és miop té massa potència refractiva per a la longitud axial, és a dir, el globus ocular és massa llarg.

També pot ser perquè la curvatura de la còrnia o del cristal·lí és massa pronunciada. A més, és possible, en alguns casos, la combinació dels dos factors.

# Pregunta 2: Quines són les causes de la miopia?

Malgrat que encara no se’n coneixen les causes exactes, l’origen de la miopia pot associar-se a una fallada en els diferents components del sistema visual (longitud axial pronunciada, curvatura corneal, potència del cristal·lí i profunditat de la cambra anterior).

Tot i això, la miopia també pot tenir altres causes:

Patològiques: Malalties com la diabetis, alguns tipus de cataractes o el queratocon (patologia degenerativa de la còrnia) poden provocar miopia, temporalment o de manera permanent.

Genètiques: La miopia també pot ser hereditària, si un o tots dos progenitors pateixen de miopia, existeix una predisposició genètica. Encara que no ha de ser així.

Tòxiques: En consumir algun tipus de substàncies pot arribar a provocar alteracions en la visió temporalment o permanentment.

Ambientals: No dur a terme suficients activitats a l’aire lliure durant la infància o treballar amb dispositius electrònics durant massa temps sense una llum adequada, es podria relacionar amb l’aparició de la miopia segons indiquen alguns estudis.

Un dels trastorns visuals més comuns a escala mundial és: la miopia

# Pregunta 3: Com es detecta la miopia?

La miopia pot associar-se a alguns dels símptomes següents:

  • Veure els objectes llunyans borrosos
  • Entretancar els ulls en intentar enfocar els objectes
  • Apropar-se als objectes per la manca de nitidesa a la visió llunyana
  • Mal de cap
  • Fatiga visual

A través d’un examen visual es pot diagnosticar la miopia i mitjançant una avaluació de la refracció l’especialista podrà valorar si es pateix de miopia o de qualsevol altre defecte refractiu.

És possible que per fer-ho, utilitzin alguns instruments, tests visuals i en algunes ocasions, en el cas de l’oftalmòleg, dilatarà les pupil·les amb unes gotes per tenir una valoració més acurada.

La graduació de la miopia es prescriu amb diòptries negatives. Si vols aprendre a llegir la graduació de les ulleres, pots llegir aquest article i si tens dubtes sobre què són les diòptries, aquest d’aquí.

# Pregunta 4: Què passa si no es tracta la miopia?

La persona miop que no es tracta tindrà més limitada la zona on veu nítidament.

Podrà enfocar objectes que es trobin a una distància propera, però veurà borrós els objectes que es trobin lluny.

Això pot provocar fatiga ocular, mals de cap i menys rendiment tant en l’àmbit escolar com laboral.

A més, el fet de no tractar la miopia pot comprometre tant la seguretat de la persona que la pateix com la seguretat dels altres.

Si parlem de la miopia alta o magna, aquesta pot venir acompanyada per un risc més gran en canvis patològics oculars com: glaucoma, cataractes, degeneració macular miòpica o despreniment de la retina, que poden arribar a causar pèrdua de la visió de forma irreversible.

Per això, és important fer revisions periòdiques que permetin al nostre oftalmòleg o optometrista detectar la miopia en les fases inicials i pugui tractar-la com més aviat millor.

# Pregunta 5: Com es corregeix la miopia?

Hi ha diferents tipus de tractament per corregir la miopia, òptics i quirúrgics:

Tractaments òptics:

La miopia es pot corregir amb els tractaments òptics: ús d’ulleres o lents de contacte.

Un altre tipus de tractament òptic per tractar la miopia és l’ortoqueratologia (orto-k).

Són unes lents que s’utilitzen durant la nit i permet a la persona miop no haver de portar les ulleres o les lents de contacte durant el dia.

Tractaments quirúrgics:

La miopia també es pot corregir mitjançant tractaments quirúrgics amb la implantació de lents intraoculars fàquiques tipus ICL o cirurgia refractiva mitjançant làser.

# Pregunta 6: Per què evoluciona la miopia?

La miopia evoluciona igual que ho fa la persona que la pateix, de la mateixa manera que el nen va creixent, també ho fan els seus ulls i es fan més grans, per la qual cosa també poden augmentar les diòptries que necessita per poder veure nítidament els objectes llunyans.

Recordem que la miopia pot ser deguda a una forma anòmala de l’ull, on aquest és més llarg del normal.

Alhora, hi ha investigacions que consideren que els factors ambientals i el nostre estil de vida, on prevalen les activitats de treball i lleure en visió propera, una disminució de les activitats a l’aire lliure i l’accés a les noves tecnologies, es poden relacionar amb l’augment de la miopia.

# Pregunta 7: Quan s'atura la miopia?

La miopia normalment comença a l’edat infantil, pot augmentar a l’etapa de creixement i desenvolupament del nen i s’estabilitza en arribar a l’edat adulta.

Tot i que de vegades, també pot continuar augmentant amb l’edat, en el cas de la miopia magna.

En els darrers anys, diferents estudis indiquen que hi ha alguns tractaments que podrien ajudar a reduir la progressió de la miopia:

El primer tractament, l’atropina, es tracta d’un fàrmac que permet el control de l’acomodació.

Tant l’ortoqueratologia com les lents de contacte multifocals o de desenfocament perifèric, són lents de contacte que permeten corregir el desenfocament hipermetròpic perifèric, modelant la còrnia durant la nit en el cas de l’ortoqueratologia i col·locant davant de l’eix visual un disseny òptic multifocal, en el cas de les lents de contacte multifocals.

Finalment, les ulleres oftàlmiques es tracta d’unes lents on a la part central permet corregir la miopia i a la perifèria la potència és més gran, ajudant l’ull miop a acomodar segons la posició de la mirada.

No volem acabar aquest article sense recordar que, és de vital importància acudir a un especialista de la visió en cas de dubte i realitzar una revisió de forma periòdica per poder detectar com més aviat millor qualsevol anomalia en la nostra visió ja que en depèn la nostra salut i la de la nostra família.