Test d’Agudesa Visual – Test Snellen

Compartir ens ajuda a tothom!

Taula de Contingut

Tot sobre el Test Snellen

 • Test De Snellen A Casa
 • Test d’Agudesa Visual – Test De Snellen
 • Calculadors De Snellen Distància, Optotip I Convertidors De Snellen – LogMAR
 • Convertidor de Snellen a LogMAR i Decimal i de LogMAR a Snellen i a Decimal
 • Calculador de la Mida de l’Optotip Snellen a 6 metres
 • Calculador de la Mida de l’Optotip Snellen a Distància Variable
 • Calculador de Distància Snellen

Descarrega Els Nostres Tests Visuals En PDF

Un dels tests d’agudesa visual més coneguts és el Test Snellen el qual es realitza amb la Taula Snellen.

Amb aquest article volem conèixer una mica més:

 • Què és exactament la Taula Snellen,
 • Qui va ser el seu creador Hermann Snellen,
 • Què és el que avalua la cartilla de Snellen,
 • Com interpretar els resultats que ens facilita l’escala de Snellen,
 • Coneixerem algunes taules Snellen tant per a adults com per a nens
 • I acabarem amb un Test Snellen en PDF perquè puguem fer una petita prova a casa.

Què és la taula Snellen?

El Test Snellen és una prova per avaluar l’agudesa visual mitjançant una taula que es coneix amb el nom de Taula Snellen.

Per realitzar aquesta prova correctament s’han d’identificar les lletres que apareixen a la taula o la gràfica Snellen.

La tradicional Taula Snellen té a la primera fila una lletra E i 9 lletres (C, D, E, F, L, O, P, T i Z) que es distribueixen a la resta de files, en general són 11 files de lletres majúscules.

Encara que si bé és cert, que podem trobar versions amb una quantitat de files diferents, a cadascuna d’aquestes files, les lletres aniran apareixent en mida decreixent.

Pel que el fet important, no és el nombre de files, sinó tenir sempre present la mida de la lletra vinculada a la fracció Snellen. A cadascuna d’aquestes files se li assigna una determinada agudesa visual.

Per tant, la darrera línia que puguem llegir, determinarà quina és la nostra agudesa visual.

La taula original publicada el 1862 es compon de la manera següent:

A, C, E, G, N, P, R, T, 5, V, Z, B, D, 4, F, H, K, O, S, 3, U, I, A, C, E, G, L, 2 en una quadrícula de 5 x 5.

Aquests símbols alfanumèrics que es van reduint en mida, se’ls coneix com a optotips.

Qui va ser Hermann Snellen?

Hermann Snellen (1834 – 1908) va néixer a Zeist (Utrecht, Països Baixos) el 19 de febrer de 1834, va estudiar medicina amb Gerard Johann Mulder (1802-1880), Jacobus Ludovicus Conradus Schroeder van der Kolk (1797-1862) i Franz Cornelis Donders (1818) es va doctorar el 1858.

Encara avui se’l recorda, per la seva creació de la Taula Snellen el 1862, la qual li deu el nom.

Snellen va ser el primer a introduir en el mesurament de l’agudesa visual, una estandardització científica a partir d’un text.

Aquesta prova presentava limitacions, ja que en tractar-se de paraules, el pacient era capaç d’interpretar o endevinar la paraula següent. Pel que posteriorment, va passar a utilitzar lletres.

La Taula Snellen es va difondre el 1863 després de la seva utilització per l’exèrcit britànic i des d’aquell moment, es va establir com a estàndard en les proves de visió durant gairebé un segle.

El disseny del seu ortotip de quadrícula 5 x 5 és la base de tots els altres sistemes gràfics oculars i encara avui continua sent el disseny més reconegut per al mesurament de l’agudesa visual.

No obstant això, cal dir que les primeres proves per al mesurament d’agudesa visual van ser dissenyades per Heinrich Küchler (1811-1873), oftalmòleg alemany.

El qual el 1836 va començar utilitzant figures retallades de diaris, llibres i calendaris i enganxades en files en un paper amb una mida cada vegada menor.

Què avalua l'Escala Snellen?

El Test Snellen consisteix a comprovar si és correcta l’agudesa visual de la persona, ja sigui perquè es pugui sospitar una disminució en la visió o bé, perquè vulgui prevenir-se.

Per poder avaluar la cartilla Snellen cal situar-nos a una distància de 20 peus, o cosa que és equivalent i per ser exactes, a 6 metres i 9,6 centímetres (arrodonit generalment a 6 metres) de la taula i asseguts, per poder mesurar l’agudesa visual.

Com que la gran majoria de consultoris no disposen d’espai suficient per situar-nos a 6 metres de la taula Snellen, s’ha configurat perquè tingui els mateixos valors com si estigués a aquesta distància.

L’especialista avaluarà cadascun dels ulls per separat amb unes ulleres sense lents i tapant un ull alhora.

El pacient roman assegut a la mateixa distància en tot moment i el que anirà canviant a mesura que va avançant per la taula, serà la mida dels optotips.

Els quals cada vegada seran més petits segons la fracció Snellen i la quantitat anirà en augment a cada fila.

L’última fila que la persona sigui capaç de llegir amb precisió determinarà la seva agudesa visual.

Què és la fracció de Snellen?

La fracció Snellen es refereix al mesurament de l’agudesa visual.

On el nombre que apareix a la part superior de la fracció representa la distància entre la persona i la taula Snellen, és a dir, els 20 peus de distància.

I la part inferior, indica la distància en què una persona amb una visió òptima és capaç de llegir el mateix optotip.

Per exemple:

 • Amb una fracció Snellen de 20/40 representa que una persona amb una agudesa visual normal (20/20) podrà visualitzar aquest optotip a una distància de 40 peus en comptes de 20 peus. O cosa que és el mateix, 12 metres en comptes de 6 metres.

Això equivaldria que una persona amb una agudesa visual de la fracció Snellen 20/40 té una visió del 50%, és a dir la meitat.

I significa que aquesta persona no ha estat capaç de visualitzar optotips més petits que aquests (mida de 17,7 mm a 6 metres de distància).

Com interpretar els resultats del test Snellen?

Per poder interpretar els resultats del Test Snellen el més important a tenir en compte és que cada fracció Snellen està vinculada a la mida de cadascuna de lletres o dels optotips al test.

Ja que podem trobar diferents varietats de taules Snellen on el nombre de files totals d’optotips pot variar. Tot això dependrà de la quantitat de fraccions Snellen.

Per exemple, una versió popular de Snellen tindrà les fraccions de:

20/200, 20/100, 20/70, 20/50, 20/40, 20/50, 20/40, 20/30, 20/25, 20 /20, 20/15, 20/12 i 20/10 amb un total de 11 fraccions.

I una altra Taula Snellen, tindrà un total de 9 fraccions que són les següents: 20/200, 20/100, 20/80, 20/63, 20/50, 20/40, 20/32, 20/25 i 20 /20.

És important per això, observar que si comparem ambdós tests:

 • Al primer test, l’agudesa visual 20/20 es troba a la 8a línia (amb les lletres DEFPOTEC)
 • I a la segona versió, aquestes mateixes lletres DEFPOTEC es troben a la mateixa fila número 8, però equivalen a una fracció Snellen de 20/25 (en comptes de 20/20 com en el cas anterior).

Fem èmfasi en aquest punt, ja que tots dos tests són tècnicament correctes, per això volem ressaltar la importància de la mida de l’optotip i el seu vincle a la fracció Snellen.

Quina Mida Tenen les Lletres de la Taula Snellen?

Les lletres de la Taula Snellen tenen una mida diferent a cada línia.

Sent la primera lletra de la cartilla la més gran mesurant 88,6 mm, el que està vinculat a la Taula Snellen a la fracció de 20/200 peus.

O per a aquells que utilitzem els metres com a sistema mètric, representa la fracció 6/60, on tant el 6 com el 60 es refereixen a metres, en comptes de peus. I aquest primer valor determina el valor de ceguesa legal.

D’altra banda, l’optotip que determina la fracció del 20/20 té una mida de 8,8 mm.

A la taula que apareix més avall, podràs observar la mida de cada optotip vist a 6 metres (o 20 peus) vinculat a la fracció de Snellen al qual es correspon en cada cas.

Per interpretar els resultats obtinguts al Test Snellen, hem d’entendre com està estructurat, partint de la primera gran E que presideix el test, la qual està vinculada a la fracció Snellen 20/200.

Per poder fer el test en condicions adequades, aquesta lletra E haurà de tenir una mida de 88,6 mm per poder ser vista a 6 metres de distància (20 peus).

Una persona amb una agudesa visual correcta hauria de ser capaç de veure aquesta mateixa lletra i amb la mateixa mida a una distància de 200 peus (20/200) o 60 metres.

A mesura que baixem per la taula i avancem al llarg del test, la mida dels optotips es redueix i les fraccions Snellen es redueixen cada cop, fins a arribar a una fracció Snellen 20/20. Això indicarà una agudesa visual que es considera òptima.

Dit això, certes taules Snellen indicaran fraccions inferiors al 20/20.

Taula de Conversió per a l'Agudesa visual

A continuació, mostrem una taula de conversió perquè puguem saber, a cada moment, a què equival la interpretació dels resultats de l’agudesa visual, depenent del sistema mètric que usem normalment.

A més afegim, els valors equivalents en decimals i LogMAR, així com la mida de les lletres (o optotips) en mm.

La xifra que ens resulti, representarà la nostra agudesa visual.

Fracció Snellen

 (20 peus)

Fracció Snellen 

(6 metres)

Decimal

LogMAR

Mida de las lletres en mm

20 / 200

6 / 60

0,1

+1,0

88,6 

20 / 160

6 / 48

0,125

+0,9

70,88 

20 / 125

6 / 38

0,16

+0,8

55,37

20 / 100

6 / 30

0,2

+0,7

44,3

20 / 80

6 / 24

0,25

+0,6

35,44

20 / 63

6 / 19

0,32

+0,5

27,9

20 / 50

6 / 15

0,4

+0,4

22,1

20 / 40

6 / 12

0,5

+0,3

17,7 

20 / 32

6 / 9,5

0,63

+0,2

14,17 

20 / 25

6 / 7,5

0,8

+0,1

11,1 

20 / 20

6 / 6

1,0

0

8,8 

20 / 16

6 / 4,8

1,25

-0,1

7,08 

20 / 12,5

6 / 3,8

1,6

-0,2

5,537 

20 / 10

6 / 3

2,0

-0,3

4,43

 

Una agudesa visual correcta segons aquesta taula, es correspon a 20/20. Els valors que estan per sota 20/20, marquen una agudesa visual reduïda i els valors per sobre de 20/20, indiquen graus d’agudesa cada cop més elevats.

No confondre els resultats del test Snellen amb les diòptries, ja que aquestes són la mesura de correcció dels defectes refractius.

Es pot tenir 0 diòptries i ser pràcticament cec o tenir 5 diòptries i tenir bona agudesa visual.

Per resumir, interpretarem alguns resultats obtinguts de la Taula Snellen.

Què significa 20/20?

20/20 indica la visió normal d’una persona a (6 metres) 20 peus de distància.

No obstant això, tenir una visió de 20/20 no és el mateix que dir que la visió sigui perfecta.

Ja que el 20/20 es refereix a l’agudesa visual, a la nitidesa de la visió. Es tradueix a la claredat amb què podem veure un objecte a una distància de 6 metres (20 peus).

Què significa 20/30 a la visió?

20/30 vol dir ser capaç de veure a 20 peus el que una persona normal pot veure a 30 peus.

Una altra manera d’anotar els resultats de l’agudesa visual és utilitzar el sistema decimal on:

 • 1 correspon a una agudesa visual del 100%
 • 1,2 és una agudesa visual de 120%
 • 0,9 90% d’agudesa visual
 • 0,1 10% d’agudesa visual

És a dir, si prenem els mesuraments anteriors, cal dividir el numerador del denominador per obtenir el valor d’agudesa visual.

Per tant,

Què significa una visió 20/50?

20/50 indica que l’agudesa visual de la persona és del 40% o de 0,4.

Què és una visió 20/40?

20/40 correspon a una persona que té una agudesa visual del 50% o 0,5,

Taula Snellen adults

La Taula Snellen que s’utilitza per a adults normalment, és la que es compon de lletres alfabètiques.

No obstant per a adults que no saben llegir o no coneixen l’alfabet llatí, hi ha altre tipus de gràfiques que s’utilitzen:

La Taula d’Optotips E, és una taula amb files compostes únicament amb la lletra E impresa en diferents posicions i mida decreixent, la persona ha d’identificar en quina posició es troba aquesta.

La Taula del Test Landolt, és semblant a la taula anterior i utilitza el mateix sistema de càlcul que la taula Snellen.

A la taula Landolt trobem cercles incomplets organitzats de la mateixa manera, a mida cada vegada menor i en posicions diferents.

Taula Snellen nens

Poder fer un test visual a un adult és molt senzill, ja que és fàcil poder comunicar-hi i interactuar-hi.

Amb els nens, pot no passar de la mateixa manera, especialment en edats molt primerenques en realitzar els primers tests visuals.

L’examen visual en nens ha de ser divertit i ràpid perquè no perdin l’atenció i la concentració durant la valoració.

Igual que amb adults analfabets, també el test d’optotips E és emprat en nens. Ja que en aquest cas, el nen no ha de tenir coneixement de què es mostra, simplement ha d’indicar la direcció que té la lletra a cada moment.

Si el nen és molt petit, se li pot indicar que assenyali amb el dit la direcció de les potetes.

Taula Snellen en PDF

Per fer-nos una petita idea de com és la taula Snellen, podem trobar-ne un descarregable aquí:

Per acabar recordem que…

El test Snellen només és una part de l’examen visual que l’especialista ha de realitzar-nos.

I es que aquesta prova, com hem indicat, valora només l’agudesa visual de la persona i hi ha altres aspectes a tenir en compte per a la seva valoració com:

La visió del color, la capacitat d’enfocar, la percepció en profunditat, la coordinació entre tots dos ulls o la visió perifèrica.