Quina Diferència Hi ha Entre La Miopia I L’Astigmatisme?

Compartir ens ajuda a tothom!

Taula de Contingut

Quina diferència hi ha entre la miopia i l’astigmatisme? Com veu una persona amb astigmatisme i miopia? Què produeix la miopia i l’astigmatisme?

És possible tenir miopia i astigmatisme junts? És a dir, es pot tenir astigmatisme i miopia alhora. En cas de ser així, com veu una persona amb miopia i astigmatisme?

Nosaltres ens hem estat fent totes aquestes preguntes, i per això hem creat l’article d’avui per ajudar-te a aclarir tots aquests dubtes i tenir ben clar quina diferència hi ha entre la miopia i l’astigmatisme.

Així que, comencem pel principi:

Quina diferència hi ha entre la miopia i l'Astigmatisme?

La diferència entre la miopia i l’astigmatisme rau en el fet que la miopia fa que els objectes que es troben lluny de nosaltres s’enfoquen davant de la retina, en comptes d’enfocar-se a la retina.

En el cas de l’astigmatisme, en el moment d’enfocar un objecte, la llum no s’enfoca en un lloc en particular de la retina, sinó que hi ha més d’un punt d’enfocament.

Per tant, ara que ja sabem quina és la diferència entre la miopia i l’astigmatisme, vegem una mica més detalladament què és cadascun d’aquests dos conceptes.

Què és la miopia i L'Astigmatisme?

La miopia i l’astigmatisme són dos defectes refractius que no permeten tenir una bona agudesa visual, es poden relacionar, però no són el mateix.

Quina Diferència Hi Ha Entre La Miopia I Astigmatisme - www.mimundovisual.com - www.mimundovisual.com

Què és la miopia?

La miopia és un error de refracció que ocorre quan no podem veure de manera nítida els objectes que estan lluny.

Això pot ser debut al fet que:

  • El nostre ull és més allargat del que hauria de ser normalment.
  • O perquè l’ull té una potència refractiva més elevada del que seria normal.

Davant d’aquesta situació, la imatge es crea davant de la retina, en comptes de fer-ho sobre la retina.

La miopia acostuma a aparèixer a l’edat infantil i estabilitzar-se a l’adolescència (fins als 21 anys).

Què és l’Astigmatisme?

L’astigmatisme, per la seva banda, també és un error de refracció, però aquest té lloc quan la curvatura de la còrnia està alterada.

És a dir, la còrnia en comptes de ser esfèrica, en el cas de l’astigmatisme, és més asimètrica i pot tenir una forma més ovalada.

Aquest fet provoca que la llum, en comptes d’enfocar-se en un punt a la retina, ho faci en més d’un punt, cosa que desencadena que vegem de manera distorsionada i borrosa, tant de prop com de lluny.

L’astigmatisme pot aparèixer a qualsevol edat.

La principal diferència entre miopia i astigmatisme és que la persona amb miopia veu borrós els objectes llunyans i la persona amb astigmatisme veu borrós tant els objectes propers com els llunyans.

Què provoca la miopia i l’Astigmatisme?

La miopia es produeix quan el globus ocular és massa llarg o quan hi ha problemes amb la forma o l’estat de la còrnia o del cristal·lí, cosa que fa que la llum no s’enfoqui correctament a través de l’ull.

L’astigmatisme és un defecte refractiu molt comú i es produeix a causa del fet que la curvatura de la còrnia és irregular. El motiu pel qual aquesta pugui ser variable, es desconeix, però sí que se sap que l’astigmatisme pot ser hereditari. És a dir, es pot heretar de pares a fills.

La persona que pateix d’astigmatisme també pot ser degut a una lesió o malaltia ocular o després d’una cirurgia.

Quina Diferència Hi Ha Entre La Miopia I Astigmatisme www.mimundovisual.com

Es pot tenir astigmatisme i miopia alhora?

Sí, és possible tenir miopia i astigmatisme junts. De fet, l’astigmatisme pot presentar-se sol o acompanyat d’un altre defecte refractiu, com ara la miopia o la hipermetropia.

Com es diu quan tens astigmatisme i miopia?

Astigmatisme miòpic, és com se’n diu al fet de tenir astigmatisme i miopia alhora.

Recordem que tant la miopia com l’astigmatisme són dos defectes de refracció a causa d’una diferència de potència de la còrnia i es poden donar alhora.

Alhora, hi ha dos tipus d’astigmatisme miòpic depenent del punt i grau d’enfocament de la llum a la retina.

Parlem d’astigmatisme miòpic simple quan un eix de l’ull enfoca els objectes davant de la retina i l’altre eix a la retina.

I l’astigmatisme miòpic compost quan els dos eixos de l’ull enfoca la llum davant de la retina però en diferents graus.

Quant és el màxim de miopia i d'Astigmatisme?

El màxim de diòptries que es pot corregir de miopia és de fins a 25 diòptries i fins a 13 diòptries d’astigmatisme.

Tenint en compte que en el cas de la miopia la diòptria serà negativa i s’utilitzarà una lent divergent per allunyar la imatge de la retina (acordem-nos que una persona miop enfoca davant de la retina).

En el cas de l’astigmatisme, el valor del cilindre pot ser tant negatiu com positiu, depenent de si és un astigmatisme miòpic o hipermetròpic.

I vindrà acompanyat de l’eix, que s’expressa en graus que van del 1r al 180è, que ens indicarà en quin punt hi ha l’astigmatisme.

Però què passa si no corregim la miopia i l’astigmatisme? És a dir:

Què passa si tinc miopia i astigmatisme i no faig servir lents?

Si tenim miopia i astigmatisme i no fem servir les ulleres, no corregirem l’error òptic i, per tant, la nostra visió continuarà essent borrosa.

A més, podem patir altres conseqüències pròpies d’aquests defectes refractius com mal de cap, ensopegades, fatiga, irritació als ulls, llagrimeig, entre d’altres, sense parlar que podem posar en perill tant la nostra seguretat com la dels altres en el cas de conduir.

Així doncs, si patim de miopia i astigmatisme i no volem o no podem fer servir ulleres, podem provar si són eficaços altres mètodes com, per exemple, les lents de contacte o la cirurgia, en cas de ser aptes per a ella.

El nostre optometrista o oftalmòleg de confiança serà qui millor sàpiga aconsellar-nos i fer una valoració de quina és la millor opció per al nostre cas en particular.

Com veu una persona amb miopia i astigmatisme alhora?

Com indiquem abans, una persona amb miopia veu els objectes llunyans distorsionats o borrosos i una persona amb astigmatisme veu distorsionats i borrosos tant els objectes llunyans com propers.

Per això una persona que tingui miopia i astigmatisme alhora, tindrà dificultats per veure objectes a qualsevol distància.

Conclusions sobre la diferència entre miopia i astigmatisme

Com a resum, acabarem concloent que la miopia i l’astigmatisme són dos errors refractius, però són diferents.

Quan una persona és miop no veu els objectes llunyans nítidament i quan una persona pateix astigmatisme no veu nítids ni els objectes llunyans ni els propers.

A la miopia la longitud axial de l’ull és més allargada, mentre que a l’astigmatisme, la còrnia o el cristal·lí són asimètrics.

Això fa que en el cas de la miopia, l’enfocament es faci per davant de la retina (en comptes de sobre aquesta) i en el cas de l’astigmatisme, l’enfocament es faci en més d’un punt de la retina.

Mentre que la miopia apareix en edat primerenca i se sol estabilitzar a l’adolescència, l’astigmatisme pot aparèixer a qualsevol edat.

No obstant això, tots dos defectes visuals (miopia i astigmatisme) malgrat poder desenvolupar-se per separat, també és possible tenir miopia i astigmatisme junts.

I què vol dir tenir miopia i astigmatisme alhora? Significa que la persona pateix un astigmatisme miòpic i tindrà problemes per enfocar tant de lluny com de prop.

Quina Diferència Hi Ha Entre La Miopia I Astigmatisme www.mimundovisual.com

Preguntes freqüents

L’astigmatisme provoca que vegem els objectes llunyans i propers de manera borrosa o distorsionats.

La hipermetropia és un defecte refractiu que fa que no veiem nítidament els objectes propers, ja que les imatges s’enfoquen darrere de la retina en comptes de fer-ho sobre aquesta.

La presbícia és una disminució en la capacitat d’enfocar que té lloc a partir dels 40 anys i provoca una pèrdua en la nitidesa en els objectes propers.

La miopia és un defecte refractiu que fa que no veiem bé de lluny.

L’astigmatisme miòpic passa quan una persona té astigmatisme i miopia alhora. Això provocarà que no vegi correctament els objectes a qualsevol distància.

L’astigmatisme hipermetròpic es dona quan la persona té astigmatisme i hipermetropia junts. Això fa que la persona no vegi correctament els objectes a qualsevol distància, encara que es farà més notable en els objectes propers.

El daltonisme és una alteració a la capacitat de distingir els colors.

L’heterocromia provoca que es tingui un ull de color i es tracta d’una anomalia a l’iris.