Què És L’Ull I Les Seves Parts?

Compartir ens ajuda a tothom!

Taula de Contingut

L’ull és un dels nostres sentits més preuats i gràcies a l’ull podem moure’ns a l’ambient on ens trobem de la manera com ho fem. Però, alguna vegada ens preguntem què és realment l’ull, coneixem totes les seves parts?

L’ull humà té dues parts: una externa i visible que es compon d’elements com les parpelles, les pestanyes o l’iris, entre d’altres; i una altra interna que possiblement és la que menys coneixem, on trobem estructures imprescindibles per a la nostra visió com la fòvea, el cos ciliar o el cristal·lí.

Alhora, l’ull té 3 capes: una capa externa, una capa intermèdia i una capa interna.

Què és l'Ull?

L’ull és el nostre òrgan de la vista i és un globus buit de forma gairebé esfèrica que està ple d’humors (líquids o fluids).

A l’ull també se’n diu globus ocular i és l’òrgan encarregat de la captació de l’energia lluminosa per enviar-la al cervell en forma d’impulsos nerviosos perquè analitzi la informació.

L’ull té un pes de 7 a 7,5 grams, mesura 2,5 cm de diàmetre i té un angle de visió de 200 graus i està compost per 3 capes diferents:

Què és l'ull i les seves parts - www.mimundovisual.com

Les tres capes de l'Ull

La capa externa: Còrnia i escleròtica

La capa externa és una capa protectora i fibrosa, es compon de:

L’escleròtica (la part blanca de l’ull) la qual té una part que és opaca on es troben els músculs que fan possible els moviments oculars.

Embolicant l’escleròtica tenim la conjuntiva, que és una membrana o capa de pell transparent que fa que no es ressequi l’ull.

I la còrnia, superfície transparent de la part anterior de l’ull que transmet la llum fins a la retina, al fons de l’ull.

La capa mitjana o intermèdia: Úvea

La capa mitjana és vascular i es compon de la coroide, l’iris i el cos ciliar. Els vasos sanguinis permeten la distribució d’oxigen i nutrients a les parts internes del globus ocular.

La capa interna: Retina

La capa interna o retina és sensorial (o nerviosa) tova i sensible a la llum, es troba des dels músculs ciliars fins a la part posterior de l’ull, hi trobem els fotoreceptors i les estructures nervioses.

La retina envia al cervell a través del nervi òptic els senyals perquè aquest els interpreti com a imatges visuals.

Els fluids que comentem dels que estan plens de l’ull estan separats pel cristal·lí.

L’humor vitri es troba darrere del cristal·lí i és un gel transparent que dona volum a l’ull.

Mentre que l’humor aquós és davant del cristal·lí i cobreix la càmera anterior entre la còrnia i l’iris i la càmera posterior entre l’iris i el cristal·lí.

El cristal·lí està suspès i se sosté mitjançant lligaments que fan possible que canviï la seva forma per permetre l’enfocament de la llum a la retina, que està formada per neurones sensorials.

Quines són les Parts de L'Ull Humà?

L’ull humà té una anatomia força complexa, per això veurem cadascuna de les seves parts i quins elements les conformen.

Què és l'ull i les seves parts - www.mimundovisual.com

Parts de l'Ull extern

Les parts de l’ull extern és l’estructura que conforma l’ull a la zona visible. A la part externa de l’ull trobem: les celles, les pestanyes, les parpelles, l’òrbita, l’escleròtica, la conjuntiva, la còrnia, l’iris, la pupil·la i la glàndula llagrimal.

Les celles estan a la part superior de la cavitat ocular i es componen de pèls que protegeixen l’ull de la suor.

Les pestanyes al voltant de l’ull, són uns cabells rígids que protegeixen l’ull de l’entrada d’elements.

Les parpelles són uns plecs que cobreixen i protegeixen de la llum excessiva i d’agents estranys, la còrnia i la conjuntiva.

Alhora, les parpelles produeixen el parpelleig, que permet crear llàgrimes per lubricar l’ull i facilitar que s’eliminin els agents estranys.

L’òrbita és la cavitat òssia on es troba el globus ocular la funció del qual és protegir l’ull.

Dins l’òrbita a més de tenir l’ull, hi ha una sèrie d’estructures annexes com: els músculs extraoculars, la glàndula llagrimal, el nervi òptic, el lligament suspensor del globus ocular, etc.

L’escleròtica o part blanca de l’ull protegeix les parts internes de l’ull i és una capa dura, gruixuda i de color blanc.

La conjuntiva permet a l’ull mantenir-se humit i és una membrana transparent i fina que cobreix l’escleròtica.

La còrnia és transparent i té una forma convexa, no té vasos sanguinis. La seva funció és protegir l’iris, el cristal·lí i altres estructures, a més d’enfocar les imatges de la retina juntament amb el cristal·lí.

La còrnia és de gran importància en el sistema visual, ja que la manca de transparència o la seva deformitat provoca una mala imatge a la retina.

L’iris es troba entre la còrnia i el cristal·lí, és una membrana de color amb una obertura central, la pupil·la. També és l’encarregat de controlar-ne la mida.

El color de l’iris dependrà del nombre de grànuls de color, la quantitat de pigment sol estar relacionat amb els gens, el tipus de pell i el color dels cabells.

La pupil·la es troba al centre de l’iris i protegeix el globus ocular de la llum excessiva. El funcionament de la pupil·la s’assembla al diafragma d’una càmera, ja que es pot contraure o dilatar (miosi i midriasi) segons la llum que hi hagi a l’ambient.

La glàndula llagrimal produeix les llàgrimes per lubricar la conjuntiva i netejar l’ull per eliminar els elements estranys.

Parts de l'Ull intern

L’estructura interna de l’ull està composta per: la cambra anterior, la lent o cristal·lí, el cos ciliar, el vitri, la retina, la màcula, el nervi òptic, el quiasma òptic, l’escorça visual, els músculs (els principals són: recte superior, recte inferior, recte medial, oblic superior i oblic inferior).

L’interior de l’ull està dividit en tres compartiments:

 • La cambra anterior (entre la còrnia i l’iris, conté humor aquós);
 • La cambra posterior (entre l’iris, el cos ciliar i el cristal·lí, conté humor aquós);
 • I la cambra vítria (entre el cristal·lí i la retina, conté humor o cos vitri).

La cambra anterior és l’espai que es troba a la part frontal de l’interior de l’ull entre la còrnia i l’iris i davant del cristal·lí.

La cambra anterior està plena d’un fluid anomenat humor aquós que nodreix l’ull i els teixits.

El cos ciliar es troba a la capa mitjana de l’ull i és una prolongació de l’iris que s’uneix amb la conjuntiva. És important per al procés d’acomodació.

El cos ciliar està format per: els processos ciliars, responsables de produir l’humor aquós; i el múscul ciliar, encarregat de modificar la curvatura del cristal·lí perquè puguem enfocar a diferents distàncies.

El cristal·lí o lent és una lent natural elàstica i transparent, es troba darrere de l’iris, no té vasos sanguinis i està subjecte pels músculs ciliars.

L’humor vitri és un líquid o fluid transparent i gelatinós que es troba darrere del cristal·lí fins a la retina i forma el 80% del globus ocular.

La retina és la part més interna de l’ull i se situa al fons de l’ull, és el lloc on la llum es transforma en impulsos nerviosos que s’envien al cervell a través del nervi òptic.

Sabies que...

La retina està formada per 10 capes i la seva funció és permetre'ns visualitzar les imatges.

Les 10 Capes de la Retina:

 1. Epiteli pigmentat
 2. Capa de cons i bastons
 3. Membrana limitant externa
 4. Capa nuclear externa
 5. Capa plexiforme externa
 6. Capa nuclear interna
 7. Capa plexiforme interna
 8. Capa de cèl·lules ganglionars
 9. Capa de fibres nervioses
 10. Membrana limitant interna

La part anterior de la retina és cega i a mesura que ens allunyem d’aquesta zona, va augmentant la sensibilitat, sent el punt de màxima sensibilitat la fòvea, una petita esquerda on hi ha una major concentració de cons i bastons, les cèl·lules responsables de la sensibilitat de la retina, els fotoreceptors.

La zona posterior de la retina, és la papil·la que connecta amb el nervi òptic per traslladar l’impuls nerviós al cervell.

La màcula és la zona central de la retina que permet la visió central i la visió fina.

El nervi òptic és el responsable de transmetre la informació visual des de la retina al cervell.

El quiasma òptic és una estructura on s’uneix el nervi òptic de cada ull i se situa a la base del cervell.

L’escorça (o còrtex) visual és la part de l’escorça cerebral situada al lòbul occipital encarregada del processament de la informació visual.

Finalment, els principals músculs que intervenen en l’estructura interna de l’ull i que li permeten força i mobilitat són:

El múscul recte superior és un múscul extraocular i permet la mobilitat de l’ull cap amunt, es troba a la part superior de l’ull.

El múscul recte inferior permet la mobilitat de l’ull cap avall i se situa a la part inferior de l’ull.

El múscul recte medial és l’encarregat de moure l’ull cap a dins i és a prop del nas a la part lateral de l’ull.

El múscul oblic superior fa que l’ull giri cap a dins i al voltant de l’eix i permet el moviment cap avall, es troba a la part posterior de l’òrbita.

I el múscul oblic inferior és el responsable que l’ull pugui girar cap a fora al llarg de l’eix i es pugui moure cap amunt, el situem a la part frontal de l’òrbita.