Com Es Diu La Part Blanca Dels Ulls?

Compartir ens ajuda a tothom!

Taula de Contingut

La part blanca dels ulls es diu esclera o escleròtica. Prové del grec i significa ‘membrana que cobreix l’ull‘ de sklerotes duresa i –ico.

Però si voleu conèixer més a part de saber com es diu la part blanca dels ulls, seguiu llegint més sobre l’esclera a continuació.

Avui aprendrem:

  • què és l’escleròtica de l’ull,
  • com està composta,
  • quina funció té el blanc dels ulls
  • i quines són les capes de l’esclera.

Què és l'escleròtica de l'Ull?

L’escleròtica o esclera és una membrana que pertany a la capa externa de l’ull i es caracteritza per donar aquest color blanc a l’ull.

Aquesta part blanca de l’ull anomenada esclera (o escleròtica) com ja hem comentat, és opaca i fibrosa, elàstica i resistent.

L’escleròtica la situem des de la còrnia fins al nervi òptic, està coberta per la conjuntiva i cobreix la coroide.

A més, l’esclera és la part exterior de l’ull amb la superfície més gran, la forma és esfèrica i té un diàmetre de 22 mm. Per contra, el gruix no té més d’un mil·límetre.

Embriològicament, l’esclera prové de les cèl·lules de la cresta neural i el mesoderma.

Si voleu conèixer més sobre la formació de l’ull, no podeu deixar de llegir: Com es forma l’ull?

Com es diu la part blanca dels ulls? - www.mimundovisual.com

De Què Es compon l'escleròtica?

L’escleròtica està composta per col·lagen, fibres elàstiques, proteoglicans, melanòcits i fibroblasts.

El 68% de l’escleròtica es compon d’aigua i les fibres constitueixen el 75% del seu pes en sec.

Les fibres de col·lagen les quals formen l’esclera són resistents i s’entrecreuen en diferents direccions aleatòries, cosa que provoca aquest color blanc a l’ull, a més de donar-li força.

La superfície externa de l’esclera és blanca i està en contacte amb la superfície interna de la beina aponeuròtica del globus ocular.

Està coberta per l’epiteli conjuntival des de la superfície interna de les parpelles fins a l’epiteli anterior de la còrnia.

A la superfície interna de l’esclera hi ha unes esquerdes que ramifiquen els nervis i els vasos ciliars. L’esclera està separada de la coroide per un espai pericoroidal.

A la part posterior, està perforada per uns fascicles del nervi òptic.  Aquests fascicles travessen la làmina cribrosa de l’esclera, per on també transcorren els vasos centrals de la retina, a més dels nervis i les artèries ciliars curtes.

Cap enrere l’escleròtica continua amb la duramàter que envolta el nervi òptic i al davant continua amb la còrnia. La línia d’unió entre totes dues, se la coneix amb el nom de limbe, unió esclerocornial o limbe esclerocornial.

A prop del limbe o unió esclerocornial, se situa el sinus venós de l’escleròtica o canal de Schlemm.

Quina funció té el blanc dels ulls?

L’escleròtica té la funció de fer de suport a l’ull, ajuda a mantenir-ne la forma i el protegeix de possibles lesions.

L’esclera està coberta per la conjuntiva que és una membrana transparent que lubrica l’ull.

Alhora, els músculs que es troben adherits a l’escleròtica proporcionen el moviment del globus ocular cap amunt, cap avall i cap als costats.

Quina és la funció de la part blanca de l'Ull?

La funció de l’esclera o part blanca de l’ull és mantenir la forma del globus ocular i contenir la pressió de l’ull, a més de protegir-ne els elements interns.

Què protegeix l'Escleròtica?

L’esclera conté col·lagen i protegeix l’ull de possibles danys externs així com de factors interns.

Quines són les capes de l'Esclera?

L’escleròtica està formada per 3 capes. Les capes de l’esclera són: làmina fusca, estroma escleral i làmina epísclera.

#1 Làmina fusca

La fusca és la capa més interna i es troba al costat de la coroide. Aquesta capa està composta per fibres de col·lagen i cèl·lules pigmentades. El seu nom deriva de la seva coloració la qual és fosca a causa dels melanòcits (fuscus del llatí, fosc).

#2 Estroma escleral

Aquesta capa fibrosa conté abundants fibres de col·lagen que afavoreixen la resistència de l’esclera.

#3 Làmina epísclera

L’epísclera és la capa més externa i té com a funció la de facilitar el lliscament del globus ocular amb altres estructures.

Conclusions sobre L'Escleròtica

A manera de conclusió direm que hem après en aquest article com es diu la part blanca de l’ull:

  • La part blanca de l’ull es diu esclera o escleròtica, que significa ‘membrana que cobreix l’ull’.
  • L’esclera o escleròtica és una capa opaca, fibrosa, elàstica i resistent que cobreix la major part de l’ull (des de la còrnia fins al nervi òptic).
  • Està composta per col·lagen, fibres elàstiques, proteoglicans, melanòcits i fibroblastos.
  • La seva funció principal és la de proporcionar suport a l’ull, mantenir la seva forma i protegir-lo de lesions externes i internes.
  • L’escleròtica està coberta per la conjuntiva, que és una membrana transparent que lubrifica l’ull. I els músculs que estan adherits a l’escleròtica, fan possible el moviment del globus ocular.
  • La part blanca de l’ull està formada per 3 capes: làmina fusca, estroma escleral i làmina epísclera.

Esperem que t’hagi servit aquest article per a conèixer una miqueta millor que és l’escleròtica, quina és la seva estructura i la seva funció, per a així entendre l’anatomia i el funcionament del nostre ull.

I per a acabar, un fet curiós:

Sabíeu que els éssers humans som els únics primats que tenen l’escleròtica de color blanc?