Què És La Còrnia De L’Ull?

Compartir ens ajuda a tothom!

Taula de Contingut

A l’article d’avui no només donarem resposta a la pregunta de què és la còrnia de l’ull, sinó que també coneixerem l’anatomia de la còrnia, veurem quina funció compleix la còrnia, que protegeix, quantes capes té i quines són les afeccions més comunes de la còrnia.

Què és la còrnia de l’ull?

La còrnia és una capa externa de l’ull, transparent i dura, que forma part del globus ocular.

Aquesta estructura asfèrica de teixit avascular permet a l’ull enfocar la llum perquè puguem veure, se situa a la part de davant del globus ocular entre la pel·lícula llagrimal i l’humor aquós, recobreix l’iris i la pupil·la i és de forma curvilínia.

Sabíeu que…

Quan fem servir lents de contacte, aquestes suren a la còrnia.

Anatomia de la còrnia

Què és l'ull i les seves parts - www.mimundovisual.com

Aquest teixit transparent, anomenat còrnia, és avascular (és a dir, no té vasos sanguinis), té uns 12 mm de diàmetre en sentit horitzontal i 11 mm en sentit vertical (10 mm en néixer i arriba a la mida d’adult durant el primer any).

La part central de la còrnia és més prima, uns 0,52 mm i al voltant d’1 mm a la zona al costat de l’escleròtica.

El poder de refracció de la còrnia és de 43 diòptries òptiques, representa el 70% del poder refractiu perquè es pugui formar una imatge nítida sobre la retina de l’ull. Això vol dir que la còrnia és l’estructura de l’ull amb més potència òptica.

La transparència de la còrnia fa possible l’accés de llum i perquè sigui transparent aquesta ha de ser avascular.

Quantes capes té la còrnia de l'ull?

La còrnia consta de 6 capes distribuïdes des de la part més superficial a la més interna de la següent manera:

Què és La Còrnia de l'Ull - mimundovisual.com

Epiteli corneal

L’epiteli corneal és la capa més externa de la còrnia i representa el 10% del gruix d’aquest teixit transparent (unes 50μm micres).
Aquesta primera capa de la còrnia serveix de protecció i per estabilitzar la producció de llàgrimes. Alhora, l’epiteli té un gran poder refractiu.
Les cèl·lules de l’epiteli estan adherides a la membrana basal i a l’estroma.

Membrana de Bowman

La membrana de Bowman o la membrana basal anterior és la capa que se situa just sota l’epiteli (la capa més externa de la còrnia) i per sobre de l’estroma, té un gruix d’unes 12-17 µm.

Aquesta segona capa de la còrnia és acel·lular i està composta majoritàriament per fibres de col·lagen, que reforcen l’estructura de la còrnia i ajuden a mantenir la seva forma.

La funció de la membrana de Bowman és actuar com una barrera protectora davant microorganismes i cèl·lules tumorals i estabilitzar la forma de la còrnia.

Estroma corneal

L’estroma ocupa el 90% del gruix corneal (unes 500 μm) i està format per fibres col·làgenes (80%), substància fonamental (15%) i elements cel·lulars (5%), els queratòcits (són les cèl·lules aplanades que predominen a l’estroma).

En produir-se un dany a l’estroma, són els queratòcits els que es desplacen fins a la zona danyada per promoure la formació de col·lagen per reparar i cicatritzar aquest dany.

Les cicatrius fan que la transparència de la còrnia es perdi.

Capa de Dua

La capa de Dua és un revestiment dur i resistent amb un gruix d’unes 12-17 µm que se situa entre l’estroma i la membrana de Descemet a la part posterior de la còrnia. Està composta per plaques de col·lagen.

Aquesta és la darrera capa a ser descoberta, va ser l’any 2013 pel Professor Harminder Dua i els seus col·legues de la Universitat de Nottingham.

Membrana de Descemet

La membrana de Descemet és la membrana basal de l’endoteli i té un gruix d’unes 10 µm.

A diferència de la membrana de Bowman, la membrana de Descemet es regenera ràpidament després d’una lesió.

Endoteli corneal

L’endoteli és la capa més interna de la còrnia, té un gruix de 5 µm i està composta per una capa de cèl·lules escamoses.

La seva funció és mantenir la transparència de la còrnia i regular el fluid que entra des de la càmera anterior.

Quina funció compleix la còrnia?

La còrnia té dues funcions bàsiques: protegir l’ull i refractar la llum.

Funció protectora

La primera funció de la còrnia és protegir l’ull, juntament amb l’esclera, la parpella i les llàgrimes, de factors externs de risc com poden ser la pols, la sorra o els gèrmens.

Funció òptica

D’altra banda, perquè funcioni correctament, la còrnia s’ha de mantenir transparent i que la seva curvatura sigui adequada, altrament no veurem nítidament.

Què protegeix la còrnia?

La còrnia protegeix l’iris i el cristal·lí.

Quines són les malalties més comunes a la còrnia?

Les malalties que afecten la còrnia poden ser hereditàries o adquirides i poden ser a la seva estructura, a la seva superfície, infeccions, opacitat o distròfies.

Les afeccions de la còrnia més comunes són les següents:

  • Queratitis: és una afecció a la còrnia causada principalment per l’ull sec. Són danys a la superfície de la còrnia (punts o ratlles) que produeixen la inflamació d’aquesta capa externa de l’ull. Els símptomes són la visió borrosa, la dificultat per obrir els ulls al matí i cremor. Una altra causa de la queratitis menys comuna és la distiquiasi (les pestanyes creixen cap a dins).

  • Distròfia de la còrnia: és l’acumulació de material estrany en una o diverses capes de la còrnia, cosa que provoca la pèrdua de transparència de la còrnia i la seva conseqüent visió borrosa o ceguesa. Sol ser una malaltia hereditària.

  • Al·lèrgia corneal o querat conjuntivitis al·lèrgica: es tracta d’una afecció en què s’inflama la còrnia davant d’al·lèrgens, virus o bacteris. La conjuntivitis es produeix a la conjuntiva (a l’interior de les parpelles), es tracta d’un procés infecciós que es pot estendre a la còrnia i afectar-ne la visió.

  • Úlceres de la còrnia: és una lesió a la còrnia i la causa més comuna és l’ús inadequat de les lents de contacte o maneig de malalties a la vora de la parpella (com la blefaritis). Es tracta d’infeccions oculars produïdes per fongs, virus o bacteris.

  • Edema corneal: es tracta de la inflor de la còrnia a causa de l’acumulació de líquid, ja sigui per un trauma a l’ull, una cirurgia mal practicada, un trastorn congènit o la pressió intraocular alta.

  • Opacitat corneal: la còrnia es torna opaca, perdent així la seva transparència a causa de la inflamació de l’ull, per una infecció o per l’ús prolongat de lents de contacte.

  • Queratocon o ectàsia corneal: es tracta d’una malaltia que modifica l’estructura de la còrnia deformant-la en una forma esfèrica, cosa que provoca que la visió es vagi deteriorant progressivament.

Conclusions sobre la còrnia de l'ull

Al llarg d’aquest article hem pogut aprendre sobre què és la còrnia de l’ull, aquesta estructura asfèrica que trobem a la part externa del globus ocular que permet el pas de llum i que protegeix l’iris i el cristal·lí.

A més, hem après que la còrnia té un gran poder de refracció i per poder permetre el correcte enfocament, aquesta ha de ser transparent i tenir una curvatura adequada.

Hem enumerat les 6 capes que conformen la còrnia, des de l’epiteli corneal que és la capa més externa, a la part més superficial, la membrana de Bowman, l’estroma corneal, la capa de Dua, la membrana de Descemet, fins a l’epiteli corneal.

I finalment, hem vist algunes de les afeccions més comunes de la còrnia: queratitis, queratocon, distròfies, al·lèrgies, úlceres, edemes i opacitat.

FAQ - Preguntes freqüents sobre la còrnia

La còrnia permet l’entrada de llum a l’ull i protegeix l’iris i el cristal·lí.

La còrnia rep els nutrients de l’humor aquós (nodreixen les capes més externes de la còrnia), dels capil·lars limbars (nodreixen la zona perifèrica de la còrnia) i de la pel·lícula llagrimal (aporten glucosa).

La còrnia es compon de 6 capes: l’epiteli, la membrana de Bowman, l’estroma corneal, la capa de Dua, la membrana de Descemet i l’epiteli.

La zona central de la còrnia té un gruix d’unes 540 µm i la zona perifèrica, entre 600 µm i 700 µm.

Si la còrnia està malmesa, la visió es pot veure afectada de diferents maneres depenent del tipus i de la gravetat del dany. Algunes de les conseqüències poden ser: visió borrosa, dolor o sensibilitat a la llum, entre d’altres.

Des de Mi Mundo Visual et recordem la importància de fer revisions periòdiques per mantenir la salut ocular de tota la família.