Test De La Reixeta D’Amsler

Compartir ens ajuda a tothom!

Taula de Contingut

 • Què és el Test de la Reixeta d’Amsler?
 • Què avalua el test de la Graella d’Amsler?
 • I Com es fa servir el test de la Reixeta d’Amsler?
 • Com es poden interpretar els resultats de la prova de la Graella d’Amsler?
 • Coneixem en Marc Amsler?
 • Saps que hi ha una Reixeta d’Amsler interactiva?
 • O saps les causes que creen una metamorfòpsia i quina relació té amb la Reixeta d’Amsler?
 • Tenim visió distorsionada o veiem ondulacions?

Aquestes són algunes de les preguntes que ens estàvem fent, per això hem decidit fer aquest article, per aclarir aquests i altres dubtes relacionats amb la metamorfòpsia i la Reixeta d’Amsler per a la seva detecció precoç.

A més al final de l’article, hem adjuntat un PDF amb el Test de la Reixeta d’Amsler que hem creat nosaltres mateixos per a tu.

A més, d’una aplicació descarregable per al mòbil i un enllaç que et portarà a un test de metamorfòpsia en línia.

Què és la Graella d'Amsler?

El test de la Reixeta d’Amsler, també coneguda com la Graella d’Amsler, s’utilitza per comprovar les àrees centrals del camp visual de l’ull.

És un mètode d’autoavaluació i de detecció ràpida de defectes al camp visual central, com ara la degeneració macular relacionada amb l’edat o altres processos degeneratius relacionats amb la retina.

El test d’Amsler és una prova que avalua únicament la retina central, per això és important realitzar, alhora, altres revisions oftalmològiques amb fons d’ull amb la pupil·la dilatada per poder valorar també la retina perifèrica.

La Graella d’Amsler va ser creada per l’oftalmòleg suís Marc Amsler el 1945 i es realitza quan es té alguna sospita de patir algun problema a la màcula, en veure ondulacions, línies tortes o visió distorsionada.

La màcula és una petita part de la retina central responsable de la definició i resolució de la visió, que ens permet la visió central gràcies al gran nombre de fotoreceptors cons.

L’objectiu del test de la reixeta d’Amsler és la detecció precoç de patologies que afecten el centre de la retina, la màcula.

La reixeta o la graella d’Amsler consisteix en una quadrícula de 10 cm x 10 cm presentada en un fons negre (també és possible fer-la en una pissarra escolar).

Amb un punt al centre, cada quadre de la quadrícula d’Amsler mesura 5 mm i està format per línies paral·leles, verticals i horitzontals de color blanc.

Cada quadre de la quadrícula té un angle d’1° grau a 28 – 30 cm de distància i la quadrícula sencera té 20° d’alçada per 20° d’amplada.

Qui va ser Marc Amsler?

Marc Amsler (5 de febrer 1981 Vevey, Zuric – 3 de maig 1698) va ser professor oftalmòleg a la Clínica Oftalmològica de la Universitat de Zurich des de 1944 fins a 1961, després d’haver estat cap oftalmòleg a Lausanne des de 1935.

El Dr. Amsler és conegut per la seva ‘Graella d’Amsler’ o ‘Reixeta d’Amsler‘, la qual va ser una millora del treball iniciat per l’oftalmòleg Edmond Landolt.

Alhora, el professor Marc Amsler va realitzar el primer trasplantament de còrnia el 1951 a la Clínica d’Oftalmologia de Zuric. A més, ha publicat diversos treballs sobre queratocon i la uveïtis.

Entre altres:

 • Earliest symptoms of diseases of the macula. The British Journal of Ophthalmology, London, 1953, 37: 521-537.
 • Hétérochromie de Fuchs et fragilité vasculaire (amb Florian Verrey). Ophthalmologica, Basel, 1946, 111: 177.
 • Le keratocone fruste au Javal. Ophthalmologica, Basel, 1938, 96: 77-83.
 • Lehrbuch der Augenheilkunde. Basel, Karger, 1948. 858 pàgines. M. Amsler, A. Bruckner, Adolphe Franceschetti, Hans Goldmann o. Enrico Bernardo Streiff, editors: New edition 1954, 927 pàgines. 3a ed, Basel, Freiburg im Breisgau, New York : Karger, 1961. 1011 pàgines.
 • L’Humeur Aqueuse et ses Fonctions (amb Florian Verrey i Alfred Huber). París, Masson, 1955.
 • Mydriase et myose directes et instantànies per les médiateurs chimiques. Amb Florian Verrey. Anuals d’Oculista, París, desembre 1949, 182 (12): 936.
 • Quantitative and qualitative vision. Transaccions of the Ophthalmological Society of the United Kingdom, London, 1949, 69: 397-410.

Com es fa el Test d'Amsler?

La persona que fa la prova amb la reixeta d’Amsler, haurà de cobrir un ull amb el palmell de la mà o amb un pegat, ja que es tracta d’una prova monocular (és a dir, amb un ull cada cop). I se situarà a una distància de 28-30 cm.

Si la persona aprecia punts foscos, forats a la quadrícula. O bé, ones o curvatures a més d’identificar ombres centrals, haurà de realitzar un examen visual oftalmològic com més aviat millor.

Fins i tot, si encara havent realitzat la prova de la reixeta d’Amsler sense tenir cap d’aquestes percepcions visuals, no es descarta completament que la persona no pateixi cap defecte a la visió central o perifèrica del camp visual. Per això, és important no oblidar de fer revisions visuals periòdiques.

Les 7 làmines de la Reixeta d'Amsler

Hi ha 7 gràfics diferents de la Reixeta d’Amsler, aquests consisteixen en 7 làmines amb petites variacions de la reixeta o Graella d’Amsler original:

 1. La Reixeta d’Amsler més utilitzada, és una reixeta blanca amb fons negre amb un punt central de color blanc. Té un total de 20 quadrats de 5 mm.
 2. La Reixeta blanca amb dues línies diagonals a més de la quadrícula, és utilitzada per detectar escotomes centrals.
 3. La Reixeta vermella amb fons negre, utilitzada per a escotomes de color. El vermell estimula els cons de longitud d’ona llarga.
 4. La Reixeta amb punts blancs aleatoris en lloc de línies amb fons negre, amb un punt blanc central, es fa servir per detectar escotomes.
 5. La Reixeta amb 21 línies blanques paral·leles separades entre elles cada 5 mm amb fons negre i un punt blanc central per a la fixació. Utilitzada per detectar metamorfòpsia i dificultats en la lectura.
 6. La Reixeta amb línies paral·leles negres sobre fons blanc, amb menys distància entre si que la reixeta de la làmina 5, s’utilitza per detectar metamorfòpsia fina prop de la fixació.
 7. La Reixeta amb quadrats més petits a l’àrea central, cadascun amb un camp de 0.5°. És similar a la reixeta de la primera làmina, amb la diferència de tenir els quadres més petits. S’utilitza per detectar canvis subtils als primers estadis de les patologies amb alteració de la màcula.

Reixeta interactiva d'Amsler (reixeta digital d'Amsler)

La reixeta digital d’Amsler és una versió electrònica de la reixeta d’Amsler que permet monitorar el progrés de la reixeta d’Amsler de manera quantitativa a diferència de la reixeta d’Amsler original.

On la persona que fa el test d’Amsler amb la reixeta interactiva d’Amsler haurà de redreçar les línies tortes amb l’ajuda del ratolí de l’ordinador o de forma tàctil.

D’aquesta manera és possible tenir un mesurament interactiu de la metamorfòpsia permetent amb aquests mètodes quantitatius disposar d’un càlcul d’una imatge en 3D. A partir de la imatge de la percepció distorsionada de la persona que realitza el test de la reixeta digital d’Amsler.

Interpretació de la reixeta d'Amsler

La interpretació dels resultats del test de la reixeta d’Amsler és senzilla. Si durant el test d’Amsler, la persona és capaç de veure les vores de la reixeta d’Amsler i les línies verticals i horitzontals, els resultats seran satisfactoris.

Qualsevol resultat diferent suposarà una alteració a la màcula pel que fa a una anomalia en la visió.

La prova de la reixeta d’Amsler permet detectar patologies oculars relacionades amb canvis a la retina central, cosa que en permet el diagnòstic precoç.

Causes de la visió ondulada

Veure ondulacions o tenir una visió tremolosa es deuen alteracions a la màcula que es poden apreciar en fer el test de la Reixeta d’Amsler.

Per tant, amb el test de la Graella d’Amsler és possible la detecció de malalties oculars associades a la màcula.

Què és la metamorfòpsia?

La definició de metamorfòpsia en oftalmologia es refereix a la visió d’imatges alterades o distorsionades.

La metamorfòpsia ocular no és una malaltia sinó un símptoma.

Un símptoma associat a alguna patologia que afecta la màcula, la qual se situa al centre de la nostra retina.

La distorsió de la visió o metamorfòpsia es refereix a una alteració de la percepció de les persones o els objectes ja sigui en la forma (dismorfòpsia) i en la mida (dismegalopsia).

A més de veure ondulacions i línies tortes quan aquestes en realitat, són rectes.

Tot i ser una alteració binocular, que afecta els dos ulls, primer afectarà un d’ells i pot passar molt de temps fins que som conscients que tenim una visió distorsionada, ja que el cervell integra les dues imatges que rep al cervell i no es percep la distorsió quan aquesta és petita.

La Reixeta d'Amsler i la metamorfòpsia

El diagnòstic de la metamorfòpsia ocular es fa mitjançant el Test de la Reixeta d’Amsler.

Si en observar la reixeta d’Amsler, la persona veu línies tortes o ondulacions en alguna part de la quadrícula d’Amsler, tindrà coneixement que en aquest mateix punt pateix una distorsió al camp visual.

Causes de la metamorfòpsia

Les causes de la metamorfòpsia ocular són degudes a:

 • Malalties de la part central de la retina, la màcula. Algunes de les patologies oculars que poden causar una metamorfòpsia són:
  • Degeneració macular associada a l’edat (DMAE),
  • Degeneració macular per miopia magna,
  • Síndrome d’histoplasmosi,
  • Corioretinopatia central serosa,
  • Edema macular diabètic (EMD),
  • Dipòsits a la zona macular,
  • Obstrucció dels vasos sanguinis de la retina,
  • Distròfies maculars,
  • Tumors a la màcula, uveïtis, membrana epiretiniana, etc.
 • Malalties neurològiques com l’epilèpsia o la migranya també poden causar metamorfòpsia o visió distorsionada.
 • Així com alguna medicació que contingui alguna substància psicoactiva.

Detecció precoç de la Degeneració Macular Associada a l'Edat DMAE mitjançant la Reixeta d'Amsler

La Degeneració Macular Associada a l’Edat DMAE és una patologia degenerativa que afecta la màcula i es pot detectar mitjançant el Test de la Graella d’Amsler.

La persona que pateix la malaltia DMAE, en fer la prova no veu les línies rectes, sinó deformades, tèrboles, ondulades o fins i tot incompletes. I el punt central, és possible que el vegi com una taca a la meitat de la reixeta.

La malaltia de DMAE suposa una pèrdua progressiva de la visió i no és reversible, només se’n pot frenar l’evolució.

Per això, és molt important poder acudir a l’oftalmòleg en percebre qualsevol mena de pèrdua de la visió o veure distorsionats alguns elements del nostre voltant.

Si vols ampliar informació quant a la Degeneració Macular Associada a l’Edat DMAE, pots llegir el Protocol de diagnòstic, seguiment i recomanacions generals a la Degeneració Macular Associada a l’Edat (DMAE) precoç i intermèdia: consens d’un panell d’experts’.

Tractament per a la metamorfòpsia

El tractament per a la metamorfòpsia dependrà de la patologia que estigui causant la visió distorsionada.

Ja que la metamorfòpsia, recordem, en si mateixa no és una malaltia, sinó un símptoma d’una malaltia del centre de la retina. Per tant, la cura de la metamorfòpsia dependrà de la malaltia que la causi.

El test d’Amsler es fa servir per a la detecció precoç de patologies de la retina. És de vital importància la seva detecció a temps per prevenir o tractar la pèrdua total de la visió central.

Per això, és molt important realitzar de forma periòdica revisions oftalmològiques per detectar a temps qualsevol canvi a la màcula o centre de la retina.

Per a pacients que pateixen de metamorfòpsia s’aconsella que facin un cop per setmana el test de la reixeta d’Amsler a casa, per anar tenint un seguiment de l’evolució i poder detectar a temps algun canvi.

Per ampliar més informació sobre els primers símptomes de les patologies de la màcula, et pots llegir aquest interessant article del mateix Marc Amsler (la lectura és en anglès).

Reixeta d'Amsler PDF

A continuació, hem creat un Test de la Graella d’Amsler per a tu, que pots descarregar de forma gratuïta i fer a casa.

Instruccions per fer el Test de la Reixeta d'Amsler

 • L’habitació on ens trobem ha d’estar prou il·luminada.
 • Ens situem a 28-30 cm del test de la reixeta d’Amsler
 • En el cas d’utilitzar ulleres o lents de contacte, haurem de fer la prova amb aquestes.
 • Realitzem el test primer cobrint un ull i després amb l’altre, ja que és una prova monocular (un ull alhora).
 • Mirem fixament el punt que apareix a la zona central de la reixeta d’Amsler, tenint la reixeta sencera al nostre camp visual.
 • Responem a les preguntes següents:
  • Les línies que creuen la quadrícula són paral·leles i rectes des del principi fins al final, especialment al centre de la reixeta?
  • Cadascun dels quadrats que formen la reixeta són iguals i regulars?
 • Si veiem totes o algunes línies distorsionades, doblegades, ondulades, borroses o desapareixen en algun moment, acudirem com més aviat millor a la consulta d’un oftalmòleg.

App amb la Reixeta d'Amsler

Si ho prefereixes i et ve de gust, hem trobat aquesta app que pots descarregar-te per realitzar el test de la reixeta d’Amsler al teu mòbil (és en anglès):

Test de la Reixeta d'Amsler online

Per realitzar un test en línia pots trobar-lo al següent article: El Test Visual Online Més complet: 7 tests en 1, on trobaràs a més d’un test per detectar la metamorfòpsia altres tipus de tests visuals.