Taula Tumbling E

Compartir ens ajuda a tothom!

Taula de Contingut

Avui ens agradaria aprendre més sobre la Taula Tumbling E. Per tant, a continuación veurem:

 • Què és la taula Tumbling E,
 • Per què s’utilitza la taula de l’E,
 • Quines diferències hi ha entre la taula Tumbling E i la taula Snellen,
 • Qui utilitza aquesta taula i com s’utilitza la taula Tumbling E.
 • Per acabar l’article, ho farem amb una taula de Tumbling E en PDF descarregable i imprimible.

Què és la Taula Tumbling E?

La taula optomètrica Tumbling E possiblement més coneguda en català com: Taula de l’E o Taula d’Optotips E de Snellen.

Es tracta d’una taula d’optotips que conté únicament la lletra E, apuntant en diferents posicions de 90 graus (cap amunt, avall, dreta o esquerra).

Per què es fa servir la Taula d'Optotips E?

La Taula Tumbling E s’utilitza per a mesurar l’agudesa visual i funciona de la mateixa manera i sota els mateixos principis que la Taula Snellen.

Tot sobre el Test Snellen

 • Test De Snellen A Casa
 • Test d’Agudesa Visual – Test De Snellen
 • Calculadors De Snellen Distància, Optotip I Convertidors De Snellen – LogMAR
 • Convertidor de Snellen a LogMAR i Decimal i de LogMAR a Snellen i a Decimal
 • Calculador de la Mida de l’Optotip Snellen a 6 metres
 • Calculador de la Mida de l’Optotip Snellen a Distància Variable
 • Calculador de Distància Snellen

Descarrega Els Nostres Tests Visuals En PDF

Aquestes taules de mesura per a l’agudesa visual formen part d’un examen més complet de la visió, ja que no és possible mesurar altres aspectes importants per a la visió com són la percepció al contrast, al color, la profunditat o la visió perifèrica amb aquestes taules.

Tampoc mesuren la salut visual davant de problemes amb la màcula o la retina, la pressió ocular o el glaucoma, per exemple.

Recordem una vegada més, que les taules d’agudesa visual, tot i ser molt importants per conèixer com és de nítida la nostra visió, són només una part de l’examen visual. No n’hi ha prou amb gaudir d’un 20/20 d’agudesa visual.

Quines diferències hi ha entre la Taula Tumbling E i la Taula Snellen?

Com vam veure a l’article: Test d’Agudesa Visual – Test Snellen, la taula Snellen té diverses files d’optotips amb diferents lletres, les quals van decreixent a mesura que baixem cada línia.

En el cas de la taula Tumbling E, aquesta es compon únicament de l’optotip de la lletra E en majúscules en diferents posicions, però igualment amb una mida més petita cada vegada que descendim una fila de la taula.

Qui utilitza la Taula de l'E?

La Taula Tumbling E és molt útil per utilitzar-la amb pacients que no sàpiguen llegir l’alfabet llatí, perquè parlin un idioma amb l’alfabet diferent. Com és el cas de l’àrab, el japonès o el xinès, entre d’altres.

O bé, no parlen el mateix idioma o no es poden expressar amb paraules.

També, la taula de la lletra E pot ser utilitzada amb nens que encara no hagin après les lletres i les persones amb algun tipus de discapacitat física o mental.

La persona que es trobi realitzant el test, tan sols haurà d’assenyalar amb el dit la direcció a la qual apunta la lletra E en cada cas.

O se li pot proporcionar una mostra de la lletra i aquest l’haurà de col·locar en la mateixa posició en què es troba l’E a la taula.

Normalment, aquesta taula optomètrica s’utilitza quan la Taula Snellen no és apropiada per al pacient, com en els casos que acabem d’indicar.

Com utilitzar la Taula Tumbling E?

A continuació, trobaràs un descarregable amb la Taula Tumbling E en PDF que hem creat per a tu, per poder fer el test a casa, juntament amb l’explicació necessària per poder fer-la servir.

És important respectar la distància a la qual ens situem de la taula per poder realitzar el test correctament, així com no oblidar les nostres ulleres o lents de contacte per poder realitzar el test i tapar-nos un ull cada cop.

Per saber tot el que necessites per fer un test d’agudesa visual a casa, et recomanem llegir primer el nostre article: Test Snellen A Casa.