Lent Intraocular Bruta: Capsulotomia

Compartir ens ajuda a tothom!

Taula de Contingut

Com ja vam aprendre a 7 Preguntes Sobre El Cristal·lí, dins el nostre ull tenim el cristal·lí, una lent natural que ens permet enfocar els objectes a mesura que aquests se’ns acosten.

A mesura que el nostre cos envelleix, també ho fa el nostre cristal·lí, el qual es torna més opac perquè va perdent la seva transparència, a més de la seva elasticitat.

Com vam veure a 4 Preguntes sobre l’operació de cataractes, l’única solució fins ara per tractar l’opacitat del cristal·lí és mitjançant l’operació de cataractes.

És una intervenció molt senzilla i es practica de manera ambulatòria. En la qual s’extreu el cristal·lí de l’ull i es reemplaça per una lent intraocular artificial, la qual es col·loca al mateix lloc on es trobava el cristal·lí, a la càpsula posterior.

La càpsula posterior és un saquet que es manté intacte a l’hora de retirar el cristal·lí, per poder subjectar la nova lent artificial al seu lloc.

Però, què passa quan ha passat un temps posterior a la intervenció de cataractes i notem novament visió borrosa?

Hi ha la possibilitat que tinguem la sensació que la lent intraocular estigui bruta, ja que veurem com a través d’un vidre entelat.

Aquest fet no vol dir que tornem a tenir cataractes, ja que el cristal·lí va ser extret de l’ull.

Tot i que anteriorment se’l coneixia com a ‘cataracta secundària‘, es tracta de l’opacitat capsular posterior OCP (saquet on es va col·locar la lent intraocular).

I què podem fer per ‘netejar la lent intraocular bruta’?

Per què s'embruta la lent intraocular?

Tal com indica l’American Academy of Ophthalmology AAO, és possible que després de l’operació de cataractes hagin quedat algunes cèl·lules després d’haver extret el cristal·lí.

Aquestes cèl·lules que es van quedar van creixent a mesura que passen els mesos i els anys i ho fan sobre la càpsula posterior de la lent intraocular.

Aquest fet fa que la lent intraocular es torni més gruixuda, s’arrugui o es torni més opaca i la visió esdevé borrosa.

Què és una capsulotomia d'Ull?

La capsulotomia d’ull fa referència al procediment que s’utilitza per tractar l’opacitat de la càpsula posterior. És a dir, per netejar la lent intraocular.

Com es neteja la lent intraocular?

Per netejar la lent intraocular, l’oftalmòleg, mitjançant un làser anomenat làser Nd:YAG, realitza una obertura a la càpsula posterior per fer que la llum torni a entrar a la retina.

Com es fa la Capsulotomia?

La capsulotomia, segons explica l’AAO, es realitza a la consulta oftalmològica i per realitzar aquest procediment, el doctor dilata la pupil·la i anestèsia l’ull amb la lent intraocular bruta.

Després, amb un làser apunta la zona de la càpsula posterior per poder fer una obertura.

Gràcies a l’obertura realitzada a la càpsula posterior, la llum podrà tornar a entrar amb facilitat, ja que s’haurà ‘netejat la lent intraocular’.

Després d’una capsulotomia, indiquen que es podran reprendre les activitats normals, fins i tot conduir.

Tot i això, l’oftalmòleg pautarà que és el que no podem fer o si necessitem algunes gotes durant els següents dies posteriors.

Quant de temps dura la Capsulotomia?

El temps de durada de la capsulotomia és curt, tan sols uns quants minuts i és un procediment indolor, però ens haurem de quedar en observació durant aproximadament 1 hora per poder comprovar la pressió de l’ull.

És important saber que com qualsevol intervenció, hi ha alguns riscs després de la capsulotomia, com la visió de mosques volants.

Alguns d’aquests riscos són:

  • Augment de la pressió ocular
  • Inflamació durant un període curt de temps
  • El làser pot esquinçar la lent intraocular

I en rares ocasions:

  • La lent es pot moure o sortir de lloc
  • Despreniment de la retina

Per a una explicació més tècnica sobre el Protocol a seguir en una capsulotomia Nd:YAG així com les indicacions i les pautes de seguiment i tractament, si us plau revisa aquest interessant enllaç de la Societat Oftalmològica de Madrid.

No oblidis acudir a l’oftalmòleg en cas de consulta o qualsevol situació, ja que és la persona que et podrà ajudar millor.

Per acabar, ho volem fer amb el següent vídeo on podem obtenir més informació sobre el procediment de la capsulotomia a l’ull:

I amb un estudi realitzat entre el gener del 2010 i el gener del 2011 amb pacients longeus de l’Hospital General Universitari de Cienfuegos sobre ‘La repercussió de la capsulotomia làser en la qualitat de vida amb l’opacitat de càpsula posterior després de cirurgia de cataractes’.