Com Llegir La Recepta De Les Ulleres?

Compartir ens ajuda a tothom!

Taula de Contingut

Avui, amb aquest article volem aprendre com llegir la recepta de les ulleres. És probable que no siguem els únics ni els primers que hagin acudit a la consulta de l’oftalmòleg o de l’òptic optometrista i ens hagin lliurat al final de la visita la nostra prescripció de la graduació, un paper o una cartilla plena de números i abreviatures incomprensibles per a nosaltres, que haurem de lliurar al lloc on vulguem fer les nostres ulleres.

Per això, avui aprendrem a llegir aquesta recepta de les ulleres que ens acaben de prescriure i sabrem d’una vegada per totes, què signifiquen tots aquests números i abreviatures.

Per tant, el primer que hem de saber és: Què és la recepta de les ulleres?, per després aprendre el significat de les abreviatures que apareixen en aquesta recepta i finalment, aprendre a interpretar la informació que ens proporciona la recepta de les ulleres.

També et pot interessar…

  • Què És L’Ull I Les seves Parts?
  • Com Preparar La Primera Visita Amb L’Oftalmòleg
  • Com Llegir La Recepta De Les Ulleres?

Què és la recepta de les ulleres?

La recepta de les ulleres es refereix a la prescripció de la graduació òptica que ens faciliten en acudir a la consulta de l’oftalmòleg o de l’òptic-optometrista. La correcció que necessitem a les nostres ulleres per tenir una bona agudesa visual en les diferents distàncies.

A la recepta de les ulleres apareixen moltes abreviatures i números que possiblement no sapiguem a què es refereixen.

Anem a veure el significat de les abreviatures més utilitzades per saber com interpretar la recepta de les ulleres.

Nomenclatura utilitzada a la recepta de les ulleres

Com Llegir La Recepta De Les Ulleres? - www.mimundovisual.com

Ull dret, ull esquerre i ambdós ulls

Les mesures es prenen de forma independent per a cada ull, per això a la nostra recepta apareixeran les abreviatures OD, OI i AO que signifiquen ull dret, ull esquerre i ambdós ulls respectivament.

Visió llunyana, visió propera o visió propera i visió intermèdia

Els valors VL, VC/VP i VI es refereix a les diferents distàncies o situacions per a les quals s’han prescrit les ulleres: VL significa per visió llunyana (per a lluny) més de 3 metres, VC per visió propera o VP visió propera (per a prop) 30 – 40 cm i la VI, visió intermèdia (o mitjana) 40 cm – 3 m.

Les diòptries

La diòptria (D o Dp) és la unitat de mesura que indica el grau de defecte visual que té el nostre ull i alhora, expressa la potència que ha de tenir la lent de les ulleres per poder corregir el nostre defecte visual.

L'agudesa visual

L’agudesa visual (AV) es refereix al percentatge de visió que tenim, pot venir en percentatge, en decimals o en fraccions (fracció de Snellen).

El mesurament de l’agudesa visual es fa sense ulleres per conèixer el percentatge de visió que tenim sense correcció i també es pren amb ulleres, per saber el percentatge que aconseguim de visió en tenir les ulleres posades.

A la recepta de les ulleres, l’agudesa visual pot venir com AVsc (agudesa visual sense compensació o sense ulleres) i AVcc (agudesa visual amb compensació o amb ulleres).

O podem trobar l’agudesa visual de lluny i l’agudesa visual de prop, separades entre graduació de lluny i de prop.

L'esfera

L’esfera (Esf, Sph o Sphera) es refereix a les diòptries (D) o la potència de les lents que necessitem per corregir el problema visual que tinguem.

Si patim de miopia, el signe de l’esfera serà negatiu (-1,25, -1,50, -1,75) utilitzant sempre múltiples de 0,25 diòptries. Si, per contra, tenim hipermetropia, el signe serà positiu (+2,25, +1,50, +1,75).

Com més gran sigui el nombre, pitjor serà la qualitat de la visió sense correcció (sense les ulleres).

L'eix i el cilindre

L’eix (Axis o AX) i el cilindre (CIL, CIL, Cylinder) indiquen la potència i l’orientació en la col·locació de la lent per corregir l’astigmatisme.

L’astigmatisme apareix quan la còrnia no és esfèrica i l’ull té dues graduacions. Igual que amb l’esfera, el valor del cilindre s’expressa en diòptries amb signe negatiu (-) o positiu (+) utilitzant múltiples de 0,25 diòptries, depenent de si és un astigmatisme hipermetròpic o miòpic.

Alhora, el valor del cilindre ve acompanyat d’una altra dada, l’eix, que s’expressa en graus (entre 1º i 180º) i identifica on és l’astigmatisme.

Si la casella del cilindre està en blanc o buida vol dir que no hi ha astigmatisme.

L'addició

L’addició (ADD o addition) és el valor que s’utilitza per corregir la presbícia (o vista cansada) i s’expressa en diòptries positives (no confondre amb les diòptries positives de la hipermetropia).

Aquest valor s’afegeix a la correcció de visió llunyana per tenir una bona visió propera.

L’esfera de VP (visió propera) és la suma de l’addició més l’esfera de VL (visió llunyana).

En algunes receptes, pot aparèixer directament la correcció de prop (incloent-hi la correcció de lluny i l’addició), en aquest cas el valor podria ser amb signe positiu o negatiu.

El prisma i la base

En cas que tinguem estrabisme, a la nostra recepta de les ulleres també apareixeran el prisma i la base.

El prisma (PRISM) quantifica el grau de desviació del nostre ull (la quantitat d’estrabisme que patim) i es mesura en diòptries prismàtiques.

I la base (B), indica la direcció cap a la qual desviem l’ull i mostra l’orientació en què ha d’anar el prisma a les ulleres: base nasal (BN), base temporal (BT), base superior (BS) i base inferior (BI), segons sigui inferior, superior, interna o externa. L’orientació es pot expressar en graus.

La distància interpupil·lar

La distància interpupil·lar (DIP) o la distància pupil·lar (DP) es refereix a la distància que hi ha entre el centre de les dues pupil·les. És una mesura que s’ha de prendre per centrar les lents a les ulleres i es mesura en mil·límetres.

La distància nasopupilar

La distància nasopupilar (DNP) es refereix a la distància que hi ha entre el centre del nas al centre de la pupil·la. La distància nasopupilar de cada ull equival a la distància pupil·lar o distància interpupil·lar.

La recepta de les ulleres i la recepta de lents de contacte

Per acabar, cal dir que la prescripció de la recepta de les ulleres no és igual que la prescripció de les lents de contacte.

I és que, la recepta de les ulleres conté la informació necessària per poder fer la compra de les ulleres. Però, si el que desitgem és adquirir unes lents de contacte, caldrà prendre altres mesuraments addicionals.

Hem de tenir en compte que les ulleres les col·loquem a uns 12 mm dels ulls i les lents de contacte, les col·loquem directament dins de l’ull.

Per això, a més de les dades preses en el mesurament per a la recepta de les ulleres, cal especificar la base de la corba de la superfície posterior de la lent de contacte, el diàmetre de la lent, el fabricant, així com la marca de les lents.

La corba base

La corba base (CB o BC en anglès) es refereix a la curvatura de la part interna de la lent de contacte i aquesta dependrà de la forma que tingui la nostra còrnia, perquè la lent de contacte pugui encaixar al nostre ull i no quedi ni atapeïda, ni solta.

El diàmetre

El diàmetre (DIA) es refereix a la mida de la lent de contacte. Depenent del tipus de lents de contacte (gelatinosa o rígida) el diàmetre variarà.

La marca i el material

La marca i el material de les lents de contacte han d’aparèixer a la recepta de les lents de contacte, ja que cada material té un grau de permeabilitat i oxigen diferent.

La recepta de les lents de contacte s’efectua un cop el professional de la visió hagi avaluat la resposta dels nostres ulls a les lents i l’ús.

Esperem haver-te pogut ajudar a aclarir el significat de totes aquestes dades que apareixen a la recepta d’ulleres i que la pròxima vegada que tinguis la prescripció a les teves mans, en coneguis el significat.

No obstant això, en cas de dubte, recomanem com sempre, consultar amb un òptic optometrista o oftalmòleg perquè ens pugui assessorar, ja que poden haver-hi diferents maneres de prescriure la mateixa recepta.

Tampoc no podem oblidar la importància de fer revisions periòdiques de la visió, d’aquesta manera tindrem la nostra recepta de les ulleres i, per tant, la nostra graduació, sempre estarà actualitzada i adaptada a les nostres necessitats en cada moment.